mandag 11. april 2016

En søskenflokk fra KjosavikFra Tengesdal
Oldefar Ole Kjosavik vokste opp på bruk 4 på Kjosavik sammen med sju søsken. Tre døde som små, mens resten bosatte seg ulike steder i Sandnes kommune.

Foreldrene til Ole het Torkell Knutsen Tengesdal (1824-1898) og Oline Olsdatter Kjosavik (1835-1917). Torkell og Oline ble gift 7. juni 1858 og de drev bruk nummer 4 på Kjosavik. Kjosavik er en gard på grensa mellom Høle og Høyland. Gardene i Kjosavik hadde historisk en spesiell stilling. De soknet to år til Høyland sokn og så det tredje året til Høle sokn. Senere var en av gardene under Høle sokn, mens de andre bruka var under Høyland. I 1842 ble det slutt på delingen og alle gardene ble lagt under Høyland. Kjosavik besto lenge av to eller tre bruk, men i 1865 var brukene delt opp i til sammen sju ulike garder.


Farmor Olava Sandvik
På bruk 4 kom barna tett etter at Oline og Torkell ble gift. Første mann kom allerede to måneder etter bryllupet, mens sistemann ble født i 1878, tjue år etter den førstefødte. Torkell var 54 år da sistemann ble født, mens Oline var 43 år. Torkell døde i 1898. Sønnen Ole hadde på det tidspunkt overtatt garden. Oline, også kalt Olene, flyttet etter mannes død til sønnen Nils Kristian på Fløysvik, sammen med datteren Teoline. Ti år senere var hun tilbake på Kjosavik, og bodde som folgekone hos dattera Gina Olava og svigersønnen Kaspar Tengesdal. Her ble hun boende til sin død i 1917.

Aftenbladet 21.12.1917

Jeg vil videre se litt på hver enkelt av barna til Oline og Torkell og deres etterkommere så langt jeg har klart å lete fram opplysninger.

Nils Kristian Tjosevik
Den eldste i oldefar Oles søskenflokk het Nils Kristian. Han ble født 30. september 1858 og døde etter et dramatisk liv under 2. verdenskrig, nærmere bestemt 19. februar 1941. Da hadde han opplevd å miste tre koner og to av sine tre barn. Nils Kristian ble først gift med Anne Gabrielsdatter Mæland (f.1853) fra Klepp. De fikk sønnen Torvald Gunnerius 11. juni 1885, men han døde som liten, 6. mai 1887. I 1888 fikk de barn nummer to, Thora Olava. Kona Anna døde i 1890.

Aftenbladet 22.2.1941

Nils Kristian giftet seg for andre gang med Inger Marie Øglend (Auglend) (f.1849), antakelig i 1891. I 1892 fikk de datteren Anna Dorthea. Også Anna Dorthea ble morløs som helt ung, fordi Inger Marie døde allerede i 1897. Samme året giftet Nils Kristian seg for tredje gang, denne gang med Anne Kjerstine Ommundsdatter Ueland (1855-1937) fra Ueland på Varhaug. Så langt jeg har funnet ut, fikk ikke Nils Kristian og Anne Kjerstine barn.

Jeg vet ikke hvor Nils Kristian og familien bodde den første tiden de var gift. Under folketellingen i 1900 bodde han og familien på Skjørestad (br.9) i Riska. I tillegg til sine døtre, Thora og Anna Dorthea, hadde de også en fostersønn, Knut Gabrielsen Svihus (f.1898) boende hos seg. I 1910 var det en ny folketelling. Da var familien flyttet til Riskekverven (br.4) på Riska. Anna Dorthea bodde fremdeles heime, mens Knut Svihus nå nevnes som adoptivsønn. Senere har Anne Kjerstine og Nils Kristian flyttet til Gramstad, mellom Hana og Dale på Sandnes. Her bodde de til de døde.

Gramstad (foto: stf.no)
Revholen på øvre Gramstad. Husmannsplass som Kaspar Sunde kjøpte 
i 1929. Sønnen Bjarne med familie var den siste fastboende på denne plassen.
(Foto. Fra "Sandnes før i tiå" på FB)

Thora Olava ble gift med Kaspar Sunde fra Sunde ved Madla og de bosatte seg i Sandnes. De fikk elleve barn: Kristoffer (f.1909), sønn, Anna, Bjarne, Konstanse, Kari, Therese, Karl, Sigrid, Marton og Else Irene. Kaspar døde i 1957, mens Thora døde i 1980.


Aftenbladet 5.5.1980

Mens Thora Olava fikk et langt liv, døde søsteren Anna Dorthea kun 30 år gammel. Som 18-åring emigrerte hun til California i Amerika i 1910, og der giftet hun seg i 1911 med Josef Martinius Pedersen fra Horten. De fikk fem barn: Jacob Andrew Pedersen, Carl Hendrik Pedersen, Joseph Marion Pedersen, Inger Marie Pedersen og Paul Anchor Dawsen. Like etter at Paul Anchor ble født, i 1922, døde Anna Dorthea. Paul Anchor ble da adoptert bort til en familie Dawsen. Josef Martinius sendt nok et nødrop heim til svigerfamilien i Norge etter det som skjedde, for allerede samme år som Anna Dorthea døde, giftet han seg på ny med Rakel Bertine Ueland. Rakel Bertine var niese til Anna Dortheas stemor Anne Kjerstine. I sitt andre ekteskap fikk Josef Martinus to barn, Andrew Raymond og John Tomas.

Anne Kjerstine og Nils Kristian sin adoptivsønn, Knut Svihus, ble født 11.05.1898 og faren het Gabriel Svihus. 26. desember 1921 giftet Knut seg i Heskestad kirke med Anne Berntsdatter Stene fra Heskestad. Knut var på det tidspunkt sykepleier ved Dale asyl.

Dale (foto: nrk.no)

Ole Tengesdal
Oldefar Ole Tengesdal het opprinnelig Kjosavik (Tjosevig) til etternavn. Familien skiftet etternavn til Tengesdal en gang etter århundrskiftet. Han ble gift med sitt søskenbarn Karen Gurine Tengesdal, og de fikk sju barn: Marselius (f.1885) til Amerika, Torvald (f.1888), Martin (f.1891) bodde i Stavanger, Olava (f.1896) bodde på Jørpeland, mi farmor, Maria (1897-1918), Karoline (f.1901) bodde i Stavanger og Gurine (f.1904) bodde i Stavanger. Karen og Ole var først bosatt på Kjosavik, deretter Tengesdal før de flyttet til ulike adresser i Stavanger. Se ytterligere opplysninger om denne familien:

Karen Tengesdal med tre døtre og ett barnebarn

Her finner du flere opplysninger om Ole Tengesdals barn

Taletta Øglend
Den tredje i rekken av Oline og Torkel Tengesdals barn het Gunnhild Taletta og ble født 28. mai 1862. Hun ble gift med Reinert Gabrielsen Øglend (1855-1944). Taletta og Reinert drev gard på Kjosavik (g.nr.2) fram til 1926 da de solgte garden ut av slekta. Ved sin død i 1950, bodde Taletta på Hana. Taletta og Reinert fikk fire barn:

 
Aftenbladet 28.2.1950

Dorthea ble født i 1884. Hun var ugift og døde på Åseheimen i Sandnes 1. januar 1959.

Thea Olava ble født i 1887. Hun ble gift 20. oktober 1912 med enkemann Ola Øvstebø (f.1869). Ola var fra Øvstebø i daværende Forsand kommune. Han ble først gift med Gurine Ritland fra Forsand. Gurine og Ola hadde fem barn: Marta, Taletta, Olava, Helene og Signy. De flyttet til Kjosvik (br.1) i 1898. Gurine døde i 1908.
Thea Olava og Ola fikk sønnen Georg i 1913. Jeg har ikke funnet ut noe mer om han. Thea Olava døde 22. desember 1913.

Aftenbladet 27.12.1916


Gurina var nummer tre i søskenflokken. Hun ble født 26. desember 1890 og ble gift med Sem Ellingsen Årsvold (1897-1968). De bodde på Hana og hadde to barn, Olaug og Ragnvald.

Terese var den yngst av barna til Reinert og Taletta Øglend. Hun ble født i 1894 og døde på Dale sykehus i 1973. Hun var ikke gift.

Gunnar Tjosevik
Gunnar ble født 18. juni 1865. Han ble knapt sju år gammel og døde 14. mai 1872.

Olaus Tjosevik
Heller ikke Olaus fikk leve i mange år. Han død en måned før sin bror Gunnar, 3. april 1872.

Gina Olav Tengesdal
Gina Olava ble født 11. mai 1872, mellom dødsfallene til sine to brødre Gunnar og Olaus. Hun ble gift med Kaspar Abrahamsen Tengesdal (f.1866) og de bosatte seg som bønder på Tengesdal. Gina Olava døde i april 1936. De fikk åtte barn i perioden 1892-1908:

Albert ble født 11. mai 1892. Han emigrerte til Amerika i 1912.

Elisabet ble født i 1894. Hun er ikke nevnt i folketellingen i 1910.

Thomas var nummer tre i rekken. Han ble født 28. juni 1897 og emigrerte til Amerika i 1914.

Olga ble født i 1899.

Kornelius ble født 9. august 1901. Han ble gift med Alma, og de fikk fire barn: Gerhard, Åge, Kaspar og Arvid.

Magnus ble født 12. november 1903.

Gustav var nummer sju og ble født 14. april 1905.

Gundea var siste barn i rekken. Hun ble født 15. september 1908.

Aftenbladet 16.6.1966

Theoline Skår
Jeg har ikke noen opplysninger om Theoline annet enn at hun ble født i 1875 og gift med Ola Skår. I 1900 bodde hun som ugift sammen med mora hos broren Nils Kristian. I hennes dødsannonse i Stavanger Aftenblad 16. juni 1966 står «vår kjære mor» som overskrift og «for familien Anna og Erling Lobekk.» Jeg har ikke klart å finne andre barn enn Anna. Theoline døde på Varhaug, men det står også Sandnes som stedsangivelse. Jeg antar derfor at Theoline og Ola Skår bodde i Sandnes, men at Theoline bodde hos dattera Anna på Varhaug den siste tiden før hun døde.

Anna ble født om lag 1903 og ble gift med Erling Lobekk fra Varhaug. De fikk 11 barn: Erna, Ole, Magnhild, Edmand, Agnes, Einar gift med Rakel Varhaug, Arne, Gerhard, Mary, Astrid og Borgny.

Aftenbladet 28.5.1971

Tomas Tjosevig
Tomas var født 18. januar 1878. Han ble kun 14 år gammel og døde 26. september 1882.


Kilder:
Ola Aurenes: Høyland gards og ættesoge
Digitalarkivet
familysearch.org
google.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar