torsdag 21. april 2016

Flåden på flyttefot


Eli og Tore på Ullandhaug, Middelhov
Barna f.v. Tomas, Sigurd Teodor og Marie

Tiden rundt århundreskiftet 1900 var ei oppbruddstid i Rogaland. Mange emigrerte til Amerika, mens andre prøvde lykken et annet sted i heimlandet.

Øvre Fjelde
Like utenfor sentrum av Jørpeland ligger Fjelde. Fra gammelt av var gardene delt i Nedre Fjelde og Øvre Fjelde. Etter hvert som tida gikk ble disse gardene stadig delt opp i mindre enheter.

I 1785 fikk husmannssønnen Torbjørn fra Helgøy i Ryfylke kjøpt bruk 3 på Øvre Fjelde. Ni år senere giftet han seg med Fjelde-jenta Kari og sammen fikk de 12 barn. Kari fikk sitt trettende barn med Abraham Alfsen Barkved etter at Torbjørn var død.

Torbjørn og Steinvor Fjelde

To generasjoner senere ble garden delt mellom to av barnebarna til Kari og Torbjørn, brødrene Knud og Torbjørn Fjelde. De var sønner av Nils og Åsa, som hadde til sammen 11 barn, hvorav kun fem vokste opp. De tre andre søsknene til Knud og Torbjørn bodde på Sedberg, Egrå på Jørpeland og på Melberg. Torbjørn var 20 år eldre enn Knud. Torbjørn stiftet familie og fikk i 1872 skilt ut sin del av garden, som ble til bruk 4, kalt Flåta. På jørpelandsdialekt, Flådå.

Knud flytter til Ullandhaug
Knut overtok heimebruket etter foreldrene i 1872. Han og kona Berta, fra Grimsli, drev garden på Fjelde fram til 1897. Da solgte de garden til Serina og Kristoffer Fjelde, besteforeldre til Gerhard og Kristoffer Fjelde.

Den tragiske dødsulykken der Birgitte Fjelde omkom, var omtalt i 
Lars Oftedals ferske avis Stavanger Aftenblad 29. mai 1894.
Aftenbladets første nummer kom ut 1. september 1893

Knud og Berta fikk 7 barn. 6 av disse vokste opp, mens den siste, Birgitte, døde tre år gammel i 1894. Hun «faldt fra et Loftsværelse gjennem en aaben Luge i Loftet ned i en Gryde med kogende vand og døde derav.»

Berta og Knud og de seks barna flyttet fra Jørpeland til Ullandhaug i 1897 og kjøpte en gard der, gnr 24 bruk 3. Denne garden ligger mellom Lærerhøyskolen og Jernaldergården. Familien Sivertsen fra Meløy i Nordland ble etter hvert nære familie med folket på Fjeldegarden. For fire døtre og en sønn av Berta og Knud Fjelde giftet seg med fire søsken Sivertsen.

Notis i Aftenbladet 6. april 1897

De fem søsknene Fjelde som giftet seg med fem søsken Sivertsen var: Berthe Serine gift med Othilus Tobias Svanberg Sivertsen. De bodde på Ullandhaug. Neste var Anne som giftet seg med Othilius etter at Berthe Serine døde i 1916. De bodde på Buøy. Lina ble gift med Alfred August Zahl Sivertsen. De bodde først på Ullanhaug, men flyttet senere til Søre Sunde. Nilsine (Sina) ble gift med Olaus Martin Johan Sivertsen. De bodde først på Ullenhaug, men flyttet senere til Vassøy. Adolf Kristian ble gift med Inga Leonarda Zahl Sivertsen. De bodde på Ullandhaug, men flyttet til Søre Sunde.

Den siste av søsknene, Knut, ble gift med Serina Jøssang og bosatte seg på Ullandhaug. Han døde i ei ulykke i 1938, men kona Serina drev garden videre. Hun ble over 100 år gammel, og var søster til Vilhelem og Thorvald Jøssang.

Knud Fjelde var predikant på fritiden, i hovedsak for organisasjonen som nå heter Norges Samemisjon. Han var kasserer i Stavanger krets i 1912-1925. Han døde i 1927.

Tore "Flåden" og Eli Fjelde
Flåden
Torbjørn giftet seg i 1855 med Steinvor fra Rodabakken. De fikk 7 barn i perioden 1855-1874. 5 av barna emigrerte til USA, enten for godt eller for en periode. Den eldste het Peder, og flyttet tidlig til Stavanger og giftet seg med Sigrid Åsbø fra Etne. Han var handelsbetjent. De reiste til USA i 1899, men var tilbake i Stavanger i 1910. Nummer to, Nils, utvandret i 1881, Tomas i 1883, Anna giftet seg med styrmann Jakob Elias Evertsen fra Rennesøy og de utvandret i 1894. Yngstemann Severin reiste også til USA, men ukjent når.

Det ble sønn nummer tre, Tore, som overtok heimebruket på Flådå. Tore gikk under kallenavnet «Flåden» hele livet, et navn som selvsagt stammet fra gardsnavnet Flådå. I ungdommen var Tore sjømann, og seilte bl.a. på skutene «Helgeland», «Silden» og «Island». Tore var liten av vekst og var hoftehalt. Kanskje var det grunnen til at han på sjøsesjonen i 1885 ble kjent «aldeles udyktig».

Flådå, Øvre Fjelde bruk 4(t.v.). Her vokste Tore "Flåden" Torbjørnsen Fjelde
opp, og drev garden til 1909.

De fleste bruk i Ryfylke var kombinerte bruk, med landbruk og fiske. Slik var det også for Tore. Han elsket sjøen og fisket så lenge helsa holdt. Han hadde båt, garn og nøter og dreiv fiske både vinter og sommer etter sild og brisling. Ei flu ved sørlige Karmøy fikk navn etter han, "Flåda-fluå".

Huset på Øvre Fjelde hvor Tore "Flåden" Fjelde og familien bodde

I 1883 ble han gift med Eli Nag og de fikk 7 barn. Serine var eldst og ble gift med Erik Tungland. Thormod ble gift med Anna Jørpeland, Malene flyttet til Tungland og ble gift med Rasmus L. Tungland, foreldre til bl.a. Tore og Josef Tungland. Talette giftet seg til Årdal, med Anders Dalane.


Oppbrudd
Selv om fire av barna var gift og etablert i Ryfylke, kjente Eli og Tore på en trang til en ny tilværelse. Løsningen ble å flytte til Ullandhaug, i nærheten av onkelen Knud. I 1909 solgte de derfor Flådå til den eneste av Tores søsken som enda var i Norge, søstera Rakel, som var gift med Bernt Sunde fra Tau. Garden ble derfor værende i slekta. Både Eli og Tore var da blitt 49 år gamle.


Aftenbladet 3. mai 1910

Det ble kun de tre yngste barna som ble med på flyttelasset til Ullandhaug. Det var Marie, som i 1910 hadde fått seg huspost hos Sverdrup Meling på Forus. Hun ble senere ble gift med Ludvig Bredal og bosatt i Stavanger. Videre de to yngste guttene, Tomas Emil og Sigurd Teodor. Disse fem flyttet inn på garden Midalhov, gardsnr. 24, bruksnummer 32, like nord for jernaldergården. De fikk kjøpe i 1909 og tinglysningen var klar i 1910. Pris kr.12.000,-. I følge panteregisteret var det Teodor som fikk skjøte på garden 26. mai 1910. Dette er merkelig, i og med at han da kun var 11 år gammel. Kan det være skrivefeil?

Aftenbladet 03.10.1910

Aftenbladet 21.9, 28.9 og 5.10.1912
Aftenbladet 16.10.1912 og 16.08.1913

Stadig på flyttefot
Den nye tilværelsen på bylandet kan ikke ha svart til forventingene. Gardsdrift og fiske ble ikke særlig lukrativt. Allerede i 1912 annonserte Eli og Tore garden på Ullandhaug til salgs, men garden ble ikke solgt før høsten 1913. 28. mars 1914 ble familien registrert i flytteprotokollen til lensmannen i Hetland kommune. Der opplyses det at familien flyttet fra Ullandhaug til Håland kommune 25. november 1913. Håland kommune besto på den tid av Sola og Madla.

Den 23. mai 1912 hadde Tore kjøpte en ny gard på Madlamark. Det var gr.nr 38 og bruk nr.121. Denne garden lå der hvor krysset Bjørn Farmannsgate-Engveien nå er. Denne garden var på 80 mål. Det var hit Tore og familien flyttet i 1913.

Løe og våningshus på bruk nr. 121 nede til venstre.
(Foto: Widerøe)
Aftenbladet 25. mai 1918
Aftenbladet 21.08.1918

Men heller ikke oppholdet på Madla ble langvarig. Den 9. november 1918 solgte Tore garden til Inga Myhren og flyttet til St. Hans gata 38 i Stavanger og en gang i 1919 videre til et hus i Torbjørn Hornklovgate i Stavanger. Da var det slutt på gardsdriften og fiske ble Tores levebrød.


Aftenbladet 4. januar 1919

Etter en tid i byen, ebbet det også ut med fisket til Tore, og bruket ble solgt. Eli og Tore var nå blitt 60 år gamle, og kanskje lengtet de bort fra bylivet og heim til Jørpeland. Sønnen Tomas hadde funnet si Inga Efteland og det gikk mot bryllup. De var derfor blitt enige om å gjøre et nytt oppbrudd. De kontaktet svigersønnen Rasmus om muligheten for kjøp av ei sjøtomt på gården hans på Tungland på Jørpeland. Dette gikk i orden, og huset sto ferdig til innflytting i 1920. Eli, Tore og yngstesønnen Sigurd Teodor flyttet inn i første etasje, mens de nygifte, Inga og Thomas, flyttet inn i andre etasje.


Huset på Tungland sto klart i 1920

Nå ble det bare noe småfiske og litt snekring med Tore. Han leide hus av "Gabrielene" i "Barkanaustet” på Tungland der han laget stiger. Tore «Flåden» døde i 1929, 69 år gammel. Inga og Thomas fikk fem barn, Tore, Marthon, Sverre, Ingrid og Eli. Sigurd Teodor ble gift med Irene Larsen i 1930. De fikk ikke barn. Eli ble boende sammen med Irene og Sigurd Teodor i første etasje, til hun døde 82 år gammel i 1942.

Av kristen rot
Eli og Tore var bekjennende kristne. Tore var med på stiftelsen av Kinamisjonens forening på Jørpeland i 1905. De fire barna som ble igjen i Ryfylke da mor og far flyttet til Ullanhaug, stiftet også kristne heimer. De tre barna som ble med til bylandet ble derimot ikke bevart i barnetroen. Men alle fant fram til Jesus etter hvert. Tomas og Inga ble frelst i en vekkelse på Jøssang i 1932, samme året som de fikk mi mor Eli – oppkalt etter bestemor Eli.


Kort tid etter ankomst til Ullandhaug var det bedehusfest i heimen
til Flåden. Predikantene representerte Kinamisjonen og Samemisjonen

(oppdatert 23.05.2016)Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Digitalarkivet
aftenbladet.no
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar