tirsdag 18. august 2015

Dramatikk på Tingholmen

Fossmork ved lysefjorden. (Bilde: home.online.no)
 
Natt til 5. mars 1735 tok Knut Ådnesen Fossmork kniven i bruk for å få utløp for sitt sinne overfor Forsandbuen Gunnar Berge. Det skulle koste han dyrt.

Fra Fidjeland i Sirdal
Knut Ådnesen hadde røtter fra Fidjeland i Øvre Sirdal, så langt tilbake som man kjenner oppsitterne her. Oldefar til Knut het Salve Fidjeland og er nevnt på Fidjeland i perioden 1611-1631. Dette er på moras side, mora som vi for øvrig ikke vet navnet på.

Far til Knut het Ådne Knutsen og kom fra Tjørhom, også det i Øvre Sirdal. Far Ådne ble født i 1636 og giftet seg til gården på Fidjeland som leilending. Han ble for øvrig enkemann og giftet seg for andre gang med Astrid Bjørnsdatter i 1709. Tre barn er kjent, alle fra første ekteskap: Knut født i 1678, Gunnar og Helga.

Fidjeland. (Foto: heli-one.no)
 
Det var Knut som var eldst i søskenflokken, og var nærmest til å overta bruket på Fidjeland. Men Knut giftet seg til Fossmork i Forsand, så det ble Knuts bror Gunnar som fikk fortsette leieforholdet på Fidjeland. I 1728 gikk eieren av garden til rettsak mot Gunnar for å få han til å flytte fra garden. Rettsaken endte med at Gunnar og hans familie måtte flytte fra garden innen 14. april 1729. Han fikk da rydde seg en husmannsplass et annet sted på Fidjeland, kalt Skjerlibakken.

Kone med røtter fra Fossmork
I 1709 var det bryllup, antakelig i kirka på Høle. Da var det Knut Ådnesen Fidjeland som giftet seg med Kari Olsdatter Nedre Fossmork. Brudgommen var 31 år, mens bruden var 19. Samme år fikk Kari og Knut sitt første barn, og de oppgav da at de bodde i Songesand. Året etter, da deres andre barn ankom, var familien på plass på Fossmork, hvor de ble boende.

Det var Karis bestefar, Tarald Torgersen Fossmark som ryddet bruk 2 på Fossmork. Tarald overlot garden til sønnen Ola og svigerdatteren Magla Eilivsdatter Lyse. Magla og Ola var igjen foreldre til Knut Ådnesen Fidjelands kone Kari. Ola Fossmark er nevnt flere ganger i rettsbøkene. Første gang gjaldt det at han hadde rømt fra militærtjeneste. Senere var han i stadig krangel med en bror, ikke minst gjaldt det arveoppgjøret etter far deres. Arvestriden endte med forlik.

 
Magla og Ola Fossmork fikk fire barn som er kjent. Eldste mann het Taral(f.1671), oppkalt etter bestefar. Deretter var det Sjur, som havnet på Erevik i Meling, Magla (f.1685) som bodde på Nedre Fossmork bruk 1 og Kari (f.1690).

Tingboka forteller
Den 19. juli 1735 måtte den da 57 år gamle Knut Ådnesen Fossmark møte for Idse og Høle sommerting. Fogd Nils Hundt hadde stevnet Knut for at han natta mellom 4. og 5. mars hadde begått en alvorlig forbrytelse.

På Tingholmen i Høgsfjord hadde han plutselig angrepet Gunnar Berge fra Forsand. Knut hadde brukt kniv og skåret Gunnar ganske fordervet i ansiktet. Han hadde også stukket kniven gjennom Gunnar si tunge og skadet den stygt.

På tinget hevdet Gunnar at han og Knut ikke hadde vekslet noen vonde ord på forhånd. Knut selv erkjente det som var skjedd, men sa at han ikke husket noe av det som skjedde. Han ba om en mildere dom siden han ikke var «rett riktig i hodet» og fordi han heime hadde kone og 11 barn som levde i fattigdom.

Tingholmen. (Foto: Aftenbladet.no)
 
Men dommen ble hard. I tingboka for «Isse skipreiding på Forsand» for 3. desember 1735 blir dommen fastsatt til ei bot på 58 og en halv «lott sølv» for skaden på Gunnar Berge.

Knut levde ikke lenge etter at denne dommen var falt. På slutten av det påfølgende året, 1736, fikk han sitt 13 og siste barn. I 1739 overtok Ljøde Ljødesen bygselen av Knuts gard, og i 1740 giftet Ljøde seg med Knuts kone Kari, som da var enke. Knut må med andre ord ha dødd en gang mellom 1736 og 1739. Kari døde i 1758.

Mange etterkommere
Som nevnt fikk Kari og Knut mange barn, til sammen 9 jenter og 4 gutter. På den tid var det ikke uvanlig at familiene fikk mange barn. Men det var veldig uvanlig at 12 av 13 barn vokste opp og stiftet egen familie, slik det skjedde med Kari og Knuts barn. Det var barn nummer to, Magla, som ikke ble voksen. Hun døde som 12-åring i 1722.

De 12 barna som stiftet egen familie ble spredd til flere plasser i Rogaland: Songesand, Hogstad, Oaland, Tjøstheim, Foss-Vatne, Fossmork, Sviland, Skjelbrei, Rettedal og Tengesdal.

Stifteren av O G Kverneland fabrikker,
Ole Gabriel Kverneland
(foto: Helgeland.no)
 
Den første sønnen til Kari og Knut het Ola og ble født i 1712. Han slo seg ned på Hogstad i Høyland. Her ble han gift og fikk flere barn. En sønn het Knut. Han stiftet familie på Kverneland, og var bestefar til fabrikk-grunder Ole Gabriel Kverneland. Ola Knutsen druknet i Gandsfjorden i 1754.

4-skjærs Kverneland plog. (Foto: wikipedia)
 
Den neste sønnen ble kalt Ådne, og han ble født i 1716. Han bosatte seg på Tjøstheim i Strand, og er stamfar til mange Strandbuer. Bl.a. Trygve og Sigurd Kleven, Ole Petter Barka, Randi Angelsen, Torvald og Odd-Bjørn Næss.

Farmor Olava Sandvik, født Tengesdal
Tipp tipp tipp oldebarn til Knut Ådnesen Fossmork
 
Barn nummer 13 ble som nevnt født i 1736. Han het Knut etter faren og ble gift med ei enke fra Tengesdal i Høle. Han flyttet til Tengesdal og ble bonde der. Hans etterkommere overtok garden på Tengesdal i fire generasjoner. Den fjerde generasjon var min oldefar Ola Tengesdal.Kilder:
Per Seland: Bygdebok for Sirdal
Sigleif Engen: Forsandboka


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar