fredag 14. august 2015

Rådmann Møinichen i Helsingør

Bergen ca.1800 (foto uib.no)

Rådmannen i Helsingør på midten av 1700-tallet var gift tre ganger og fikk til sammen 23 barn. Han var noen år svigerfar til min tipp tipp tipp oldefar.

Slekta Møinichen var opprinnelig tysk, men ble senere dansk med forgrening til Norge. Medlemmene i slekta var ofte høytstående embetsmenn, prester eller kunstnere.

Oppvekst i Hordaland
Henrich von Møinichen, den senere rådmannen i Helsingør, ble født i Bergen i 1710 og vokste opp på prestegarden i Alversund. Han var den fjerde av Erik Bredal von Møinichen og Abel Sofie Lem sine fem barn. Mora var datter av visebyskriver i Bergen, Ludvig Pedersen Lem til Frønningen og Gertrud de Fine. Faren, Erik, var av gammel Møinichen ætt.

Den eldste kjente i Møinichen slekta er Sixtus von Møinichen. Han var feltoberst på begynnelsen av 1500-tallet og falt i slaget ved Zangerhausen i Sachsen, Tyskland. Sixtus var tipp tipp tipp oldefar til Erik.

Erik var fra Brønnøysund, hvor faren var sokneprest. Han reiste i ungdommen til København for å studere ved universitetet. Etter noen år (i 1702) kom han til Bergen hvor han ville studere til lege. Dette ble det ikke noe av, i stedet ble han viserektor ved en skole og seks år senere rektor. Han hadde liten interesse av skolegjerningen og ble derfor i stedet sokneprest i Alversund nord for Bergen fra om lag 1710, det året Henrich ble født.

Alversund kirke (foto sffarkiv.no)

Like etter fødselen flyttet altså Henrich og familien til Alversund i nåværende Lindås kommune. Henrich var nummer fire av fem barn til Abel Sofie og Erik Møinichen. Den eldste og yngste døde som unge.

Til Danmark
Etter oppveksten i prestegarden på Alversund, gikk ferden til Danmark. Her studerte han noen år, og fikk etter ferdig utdannelse, sentrale stillinger i Helsingør. Først var han byfogd, senere ble han viseborgermester og til slutt rådmann.

I Danmark ble han også gift. Først med Beate Lax. Etter at hun døde gift han seg andre gang med Anna Margrethe Colling. Han overlevde også den andre kona, og ble gift for tredje gang med ei ukjent dame.

Han fikk ikke mindre enn 23 barn. Her er en oversikt over barna:

1. Abel f.1734 gift med Nils Dahl, kjøpmann og viserådmann i Helsingør.
2. Erik f.1736
3. Christian f.1739
4. Christine f.13.02.1743 gift 05.02.1762 med Ole Knudsen Bø fra Torvastad.
5. Caroline Wilhelmine f.1745 g.m. Dines Christian Plum
6. Abel Christine f.1750
7. Beate f.1751 d.1751
8. Ludvig f.1752
9. Arnoldus f.1755 d.1762
10. Beate f.1756 d.1758
11. Henrik Gregorius f.1757 d.1757
12. Herik Gregorius f.1758
13. Wilhelm f.1759 d.1761
14. Erik f.1760 d.1761
15. Ludvig f.1760 f.1761
16. Fredrik f.1761
17. Cecilie Marie f.1762 d.1771
18. Anna Catrine f.1765
19. Gertrude Catrine f.1765
20. Michael f.1766 d.1774
21. Nikolai f.1767
22. Jakob f.1770 d.1771
23. Urbanus f.1772

Navna er hentet fra boka «Slegten Møinichen» av Johan S. Moe. Oversikten viser at kun tre av barna ble gift. Ni barn døde som små, og mye tyder på at flere av de siste 11 også døde som barn. Midt i et velstående rikmannsliv, var det med andre ord rikelig med sorg og prøvelser.

Helsingør havn

Opprørsk datter
Som om ikke det var nok, gjorde ei av døtrene opprør mot faren, ved å gifte seg med en «simpel» norsk soldat mot farens vilje. På den tid hadde foreldrene større innflytelse på den slags enn i våre dager.

Datteren Christine traff en marinesoldat fra Karmøy, som var i følge med sin løytnant ved flere besøk i heimen til Henrich. Karmøysoldaten het Ole Bø, og var en høy og flott ungdom. Det ble stormende forelskelse og hurtig giftermål. Henrich ble så sint at han jaget datteren fra heimen, og hun og Ole flyttet til Stavanger. Deres tragiske historie på Sør-Vestlandet, har jeg fortelt i en annen artikkel. Ole ble i sitt andre ekteskap far til Johanna, som er bestemor til Johanne Sandvik, mi oldemor.

------

Bengt Tue Mønnike fra Danmark har kommet med respons på denne artikkelen. Han er tipp tipp tipp oldebarn til Henrich a Møinchen og har gjort grundige undersøkelser av denne slekten. Han skriver bl.a. «Jeg mener at Henrich à Møinichen kun var gift 2 gange. Jeg er lidt usikker på om Kirstine og Ole Knudsen (Boy/Bø) overhoved blev gift. Vi har ikke kunne finde noget om deres vielse. Du skriver navnene på børnene til Henrich à Møinichen -  Johan Schak Moe har misforstået noget her - de fleste af navnene er børnebørn (barnebarn) af Henrich Møinichen.»Kilder
Johan S. Moe: Slegten Møinichen
Ulike sider på internett


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar