søndag 3. mai 2015

To gamle brødre fra Nag


Nag

Året er 1905. Norge er endelig et fritt og selvstendig land. Det feires over hele landet, også på Jørpeland. Husmann Thore på Ronnene setter seg i robåten for å avlegge sin eldre bror et besøk. Storebror Bjørn har inntil nylig vært husmann på Grøtnes.

Vel framme er kaffen allerede kokt. Det har Bjørns to ugifte døtre sørget for. Bjørn bor sammen med dem, ett barnebarn på 5 år og ungkarssønnen Thore. Grøtnes var husmannsplass under Nedre Fjelde fram til 1903, da Bjørns sønn Thore fikk kjøpe plassen.

Det er to enkemenn som møtes. Bjørn mistet kona si Berta Oline for 12 år siden, hun ble bare 62 år. Thore derimot har bare vært enkemann i ett år. Han mistet kona Malene året før frigjøringen, og hun ble 77 år gammel. Det er med andre ord ingen ungdommer som møtes. Bjørn på Grøtnes er 80 år, mens Thore Ronnene er fem år yngre. Avstanden fra Nag til Grøtnes på Jørpeland er lang for gamle folk, så det er ikke så ofte brødrene treffes. Praten går derfor raskt forbi Norges frigjøring og over til oppvekst, barn og barnebarn.

Malene og Thore Nag
Omflakkende oppvekst
Bjørn og Thore vokste opp i en søskenflokk på sju. I tillegg hadde de to søsken som døde i og like etter fødselen. Foreldrene var også husmenn. Eli Bjørnsdatter Dalen og Thore Asgautsen Nag var begge født i 1799 og ble gift i 1821. Fram til 1839, da de bosatte seg for godt på husmannsplassen Ronnene på Nag, levde familien et omflakkende liv. Først på Nag, så Jørpelandsmoen, deretter Langelandsmoen og Hathammer under Helland før de endte opp på Ronnene.

Her kan du lese mer om Thore Ronnene Nag

I løpet av disse 18 årene på flyttefot fikk Eli og Thore 7 barn, mens de to yngste ble født på Ronnene. Thore fikk ikke noe langt liv, for han døde allerede ni år etter at de slo seg ned på Ronnene. Mor Eli drev husmannsplassen videre sammen med barna, fram til sønnen Thore og svigerdattera Malene overtok husmannsplassen da de giftet seg i 1854. Bjørn ble først gift i 1860, og flyttet da til Grøtnes.

Store familier
Bjørn ble far til sju barn. I 1905 var ett av barna død, tre var ugift, mens tre var gift. Bjørn kunne stolt nevne at han hadde minst sju barnebarn. Det var imidlertid lite, mot hva bror Thore kunne vise til. Han hadde ni barn, men fire av dem var døde. To var utvandret til Amerika, mens tre var igjen i Rogaland. Thore hadde i 1905 hele 26 barnebarn. Så det var mange å snakke om for de gamle brødrene.

Anna og Bertel Bertinius Langeland

Bjørn sine etterkommere
Her forlater vi den tekte kaffestunden for brødrene fra Nag. Men vi skal følge ei grein med etterkommere fra hver av dem, og starter med Bjørns yngste sønn Bertel Bertinius. Bertel Bertinius ble født i 1874 og giftet seg 23 år senere med Anna Hågensdatter Langeland. Anna overtok heimegarden, bruk 1 på Langeland da hun giftet seg. I tillegg til å være bonde var Bertinius var også møbelsnekker.
Da Stålverket ble opprettet i 1912, var han en av de første som ble ansatt, som formann for forskalergjengen. Fra 1913 var han modellsnekker på Stålverket. Han arbeidet på Stålverket til han var 76 år. Anna og Bertinius gav fri grunn til bedehuset på Jørpeland, som ble bygget i 1905 og Bertinius var i mange år formann i styret for bedehuset.

Anna og Bertinius fikk åtte barn og mange barnebarn. Av barnebarn kan nevnes Bjørn Langeland, Anna Wersland, Bjarne Langeland, Ellinor Fundingsland, Birger Langeland, Borgny Næss og Åge Kleven.

Ingolf Langeland og Olaug Moi
Anna og Bertinius sin sønn Ingolf Olaus, ble født i 1903. Han giftet seg med Anna Serina Larsiniusdatter Holta i 1924. De bodde første året som nygifte på Langeland, men flyttet i 1925 til Hognestad i Time. Der drev de en liten forretning og et bakeri. Senere ble Ingolf både poståpner og stasjonsbetjent for NSB på Hognestad stasjon.

Anna og Ingolf si yngste datter ble født i 1928. Hun het Olaug og ble gift med Kristian Moi fra Nærbø i 1950. Kristian var verkstedeier og mekaniker og familien bodde på Salte i Klepp. En av deres barn het Magnar og ble gift med Marit Omland fra Varhaug. De er bosatt på Bryne.

Thore Nag med fire av barna
Thore sine etterkommere
Ei av døtrene til Thore på Ronnene het Eli og ble gift med Tore Torbjørnsen Fjelde. Eli og Tore fikk sju barn og en av sønnene het Thomas Emil og ble født i 1893. Han giftet seg med Inga Efteland og slo seg ned på Tungland.

En artikkel om Thor Ronnene Nag sin sønn Bertel og hans familie i Amerika

Inga og Thomas fikk fem barn, og den yngste het Eli. Hun ble gift med Oskar Sandvik. Eli og Oskar fikk fire barn, den eldste heter Torild. Torild ble gift med Audun Apelseth og de fikk tre barn. Hun ble senere skilt og er nå gift med Egil Tjensvold. De bor på Jørpeland.

Kristin og Tord

Kjærester på Hurdal Verk Folkehøgskole
Skoleåret 2011/12 var Hurdal Verk Folkehøgskole i Hurdal fullt opp med ungdommer fra hele landet. To av elevene ble kjærester i løpet av skoleåret. Gutten heter Tord og kommer fra Jørpeland, mens jenta heter Kristin og er fra Bryne.

De ble gift og er nå bosatt på Jørpeland. Etter hvert kommer det for en dag at de er tipp tipp oldebarn til hver sin bror som hadde en kaffedrøs sammen i frigjøringsåret 1905. Kristin Moi er datter til Magnar Moi og stammer fra Bjørn Grøtnes, mens Tord Apelseth er sønn til Torild Tjensvold og stammer fra Thore Ronnene. 

Men mye vann har runne i havet siden 1905….Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar