lørdag 11. april 2015

Rodabakken


Rodabakken ca.1910
 
Rodabakken er en gammel husmannsplass under garder i Øvre Bjørheim. Jeg har flere forfedre som har bodd på denne plassen på 17- og 1800-tallet.

Man antar at Rodabakken også har fungert som en støl for hovedbrukene i Bjørheimsbygd. Den første kjent husmann på Rodabakken ble kalt Knut Stølen.

På garden levde man av sauer, kyr, korn og poteter. I 1723 hadde husmannen rett til å fø 6 kyr og 10 sauer. På 1800-tallet var det også vanlig å ha hest. Senere økte antall sauer til 40 i 1875. Da hadde de også geiter på garden, 7 i alt.

Bjørheimsbygd
 
Fra Knut Stølen fikk sin husmannskontrakt, antakelig på slutten av 1600-tallet og fram til de siste husmenn, Ragnhild og Tore Rodabakken, kjenner vi 12 husmenn. Den første av disse som tilhører mi slekt var

Aslak Paulsen Rodabakken
Aslak ble født på en annen husmannsplass under Øvre Bjørheim. Han ble gift omkring 1719. Vi kjenner ikke navnet på kona, men to av barna er kjent. Guro født i 1719 og Paul født i 1722. Etter Aslaks tid på Rodabakken, var det to familier som var brukere på garden.

Dagna og Paul Rodabakken
Omtrent i 1765 kom Aslaks sønn Paul til Rodabakken og overtok som husmann. Han var gift med Dagna Gunnarsdatter fra Østabø i Forsand og de hadde to barn. Eli født i 1760 og Aslak født i 1763. De ble noen år her på Rodabakken, før de i sin alderdom flyttet til Jørpelandsdalen hvor deres datter Eli da bodde. Eli hadde ei datter som endte som husmannskone på Ronnane på Nag og ble mor til min tippoldefar Thore Nag. Pauls sønn Aslak var også husmann på Rodabakken en periode, fra 1792 til 1802.

Thore Nag og kona Malena. Thore var oldebarn til
Dagna og Paul Rodabakken, mens Malena var
barnebarn til Johannes Brekke

Kari og Johannes Brekke
Den som overtok etter Aslak Paulsen, var Johannes Thoresen Brekke fra Sauda og kona Kari Haga fra Haga i Høyland. Johannes hadde to døtre fra sitt første ekteskap, Karen og Malene. Kari og Johannes var husmenn på Rodabakken fram til ca.1820. Da flyttet familien til husmannsplassen Holen under Strand.
 
Historien til Kari og Johannes Brekke

Familien som overtok på Rodabakken etter Randi og Johannes, var Kari Andersdatter Sedberg og Anders Samsonsen Ytrevoll. Anders døde allerede fem år etter at de kom til Rodabakken, og kona Kari ble boende her til 1827. I 1835 var hun 51 år og da giftet hun seg på ny med den 75 år gamle Johannes Brekke, som var blitt enkemann for andre gang. Se mer om disse familiene i egen artikkel.

Ragnhild og Tore Rodabakken
Rodabakken var som tidligere nevnt en husmannsplass under Øvre Bjørheim. Fram til 1819 var Rodabakken eid av fire bruk i Øvre Bjørheim, men dette året overtok Jakob Jakobsen Bjørheim på bruk 7 hele husmannsplassen. Etter at Kari flyttet fra Rodabakken i 1827, fikk Ragnhild Eriksdatter Jøssang og Thore Johnsen Tjøstheim overta som husmenn på Rodabakken.

Stenvor og Torbjørn Fjelde
 
I 1848 solgte Jakob Bjørheim Rodabakken til datteren Helga Jakobsdatter Bjørheim. Dermed var Rodabakken for første gang et eget bruk. Helga eide garden i seks år. Da solgte hun den videre til Ragnhild og Thore Rodabakken.

Ingeborg og Thore Jonsen Rodabakken. Thore var sønn av
Ragnhild og Tore og Stenvors bror. Ingeborg og Thore bodde i Amerika
 
Ragnhild og Tore hadde som nevnt vært husmenn på Rodabakken siden 1827. Før det var de noen få år husmenn på Jøssang. Etter 27 år som husmenn, fikk de altså kjøpe Rodabakken og ble selveiere. I 1864 solgte de garden til sønnen Tollak og hans kone Magla Endresdatter Vatne. Selv reiste Ragnhild og Tore til noen av barna i Amerika. Her døde Ragnhild etter kort tid, mens Tore returnerte til Rodabakken noen få år senere.
 
Ragnhild og Tore Rodabakken er foreldrene til min tippoldemor Stenvor Fjelde, som ble gift med Torbjørn Fjelde og var bønder på Øvre Fjelde.
 

Magla og Tollak Rodabakken
Tollak og Magla drev Rodabakken fra 1864 og fram til to av døtrene overtok eiendommen i 1884. Magla og Tollak fortsatte å bo på Rodabakken til sin død. Døtrene bodde imidlertid ikke på garden, så etter at Magla og Tollak var døde, solgte de Rodabakken ut av slekta i 1907.

Magla og Tollef fikk seks barn. Fire av disse døde som små. Dattera Ragnhild giftet seg med Thore Kristiansen Fjelde og bodde på Nedre Fjelde. Etterkommere er bl.a. Ragnar Fjelde, Kaspara Fjelde Idsø, Thorleif Fjelde. Dattera, Udbjørg, giftet seg med Knut Østerhus og bodde på Østerhus. Etterkommere er bl.a. Knut Dalen, Selma Barka, Ivar Østerhus og Marta Kleven. Sønnen Erik giftet seg til Melberg. Hans eneste datter flyttet til Goa på Randaberg. Den siste av barna til Ragnhild og Thore het Inger. Hun ble også gift til Melberg. Hennes etterkommere er bl.a. Sigurd Melberg og Sigurd Reidar Alsvik.

Berta og Anders Dalen
Det var Anders Thorsen Dalen som kjøpte Rodabakken i 1907. I 1915 giftet han seg med Berta Pedersdatter Holane. Familien flyttet fra Rodabakken i 1919 og solgte garden i 1928.
Berta og Anders kjøpte bruk 7 på Nedre Bjørheim og flyttet dit i 1919. De hadde ei datter, Hilda Tomine, som ble gift med John Ravnås og disse overtok Berta og Anders sin gard på Nedre Bjørheim. Hilda og John Ravnås fikk seks barn, blant annet Bjørg, gift Heggland, og Ottar Ravnås.

Rodabakken 2012
Maria og Knud Bjørheim
De som ble brukere på Rodabakken etter Berta og Anders Dalen, var Maria Olsdatter Vatne og Knut Endresen Bjørheim. Knut arbeidet på Stålverket ved siden av gardsdriften. De fikk ni barn. Av disse kan vi nevne Ingrid (gift Nag), Andreas, Lene (gift Solheim), Magnhild (gift Holta) og Magnus. I 1947 kjøpte Maria og Knut sin sønn, Andreas, Rodabakken, men solgte den videre i 1950. Da flyttet han til Leite.

Ola Østerhus
Andreas Bjørheim solgte Rodabakken til Ola Østerhus, på folkemunne kalt «Ola buss». Etter den tid har Rodabakken kun vært fritidsbolig.

 

Kilde:
Jan Alsvik: Folk i Strand
http://www.123hjemmeside.no/2012family/55501940?i=52727705

Oppdatert 12.04.15
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar