lørdag 30. mai 2015

Johannes Ritlands ætt

Marta og Johannes Ritland i barnebarnet Jørgen Sandvik sin konfirmasjon

For ei tid siden utarbeidet jeg ei slektsliste over mi svigerinne Astrid Ritland Sandvik si farsslekt. I forbindelse med et slektstreff på Ritland i juni 2015, legger jeg lista ut på slektsbloggen min.

Vil du lese mer om Ritlandslekta, kan du klikke deg inn på linken under:

Innvandring fra Sigdal til Ritland

Jeg tar forbehold om mulige feil.


Ritland

JOHANNES LARSSON RITLAND 
ÆTTELISTE
 
-utarbeidet av Ove Sandvik- 
Ritland. Foto: Otto Floor
FB: Erling Jensen - Lokalhistorie Rogaland

Astrids far

1.2       Johannes Larsson Ritland 
f.1923  d.2010
g.m. Marta Vestvik f.1923 d.2012

Astrids besteforeldre

2.3       Lars Toreson Ritland
f.1889 d.20.10.1972
g.1.g.m. Liva Simonsen Laugaland f.1882 d.09.09.1916
Barn i 1. ekteskap:
1. Gudrun f.1911. Bodde på Viga, Hjelmeland
2. Kristi f.1912. Bodde på Viga, Hjelmeland
3. Tora f.1914. Bodde på Tau
g.2.g.m.

3.3       Anna Maria Johannesdtr. Hetlelid
f.1896

Barn:
4. Liv f.1920. Bodde i Vormedal
5. Kristine f.1921 g.m. Valbjørn Undheim. Bodde på Undheim
6. Johannes f.1923 g.m. Marta Vestvik. Bodde på Tau
7. Signe f.1925. Bodde i Oslo senere Tau.
8. Annfrid f.1927 g.m. Asbjørn Høgseth. Bodde på Kongsberg
9. Tor f.1929 Bodde på Undheim senere Tau
10. Birgit f.1930 g.m. Stein Egeland. Bodde på Undheim
11. Ragnar f.1932 Bodde på Tau
12. Berit f.1934 g.m. Kåre Kvame. Bodde på Finnøy
13. Aslaug f.1934 d.1935
14. Arne f.1934 d.1935
15. Aslaug f.1936 g.m. Kristian B. Hodnefjell. Bodde på Mosterøy
16. Arne f.1939 Bodde på Tau

Anna og Lars var bønder på Ritland i Hjelmeland. Lars fikk skøyte på Ritland av faren i 1912.

Aftenbladet 12.09.1916
Rogalands Avis 10.05.1969
Aftenbladet 08.01.1977

Astrid i sitt rette element

Astrids oldeforeldre

4.4       Tore Torson Ritland
f.1843
g.1.g.m. Brita Torsdtr. Laugaland
Barn i 1. ekteskap:
1. Malene f.1870. Til Amerika
2. Rannveig f.1872 d.1876
3. Karoline f.1874. Til Amerika
4. Serina f.1877 g.m. Johan Olsen Jørmeland. Bodde på Meland
5. Rannveig f.1877 d.1877
6. Tore f.1879. Til Amerika
7. Rannveig f.1881 g.m. Ola Nilsen Erlia. Bodde på Høyland i Årdal
8. Tor f.1884. Til Amerika
g.2.g.m.

5.4       Gyrid Larsdtr. Kløv
f. 1851

Barn:
9. Lars f.1889 g.m. Liva Laugaland g.2.g.m. Anna Hetlelid. Bodde på Ritland
10. Berta Serina f.1891. Ugift

Tore og Brita bodde på Kløv ved Ritland. Gyrid og Tore kjøpte Ritland i 1892. Tore var aktivt med i kristent arbeid og reiste også som emissær.

6.4       Johannes Hetlelid
f.1869 d.1944
g.1893 m.

7.4       Kristine Olsdtr. Laugaland
f.1873 d.1962

Barn:
1. Ola f.1894. Bodde på prestegarden i Hjelmeland
2. Anna Maria f.1896 g.m. Lars Ritland. Bodde på Ritland
3. Mikkel f.1898. Bodde på Meland, Hjelmeland
4. Ingeborg Karina f.1901
5. Kristen f.1903 Bodde på Sande, Hjelmeland
6. Klara f.1906 g.m. Ingebret Larsson. Bodde på Boremyr, Årdal
7. Johan f.1908. Bodde først i Drammen, senere på prestegarden, Hjelmeland
8. Magnus f.1910 g.m. Odith Tytlandsvik f.1914. Bodde på Laugaland
9. Arne f.1912 g.m. Margit Hetland f.1916. Bodde på Laugaland
10. Olga f.1915 g.m. Olav Vigane. Bodde på Laugaland

Kristine og Johannes bodde på husmannsplassen Søre Tveitå på Laugaland. Tore livnærte seg med produksjon av jærstoler og bærkurver.

Astrids tippoldeforeldre

8.5       Tore Jonson Bjelland
f.1792 d.1865
g.1.g.1828 m. Kari Gudmundsdtr. Kvame f.1801
Barn i 1. ekteskap:
1. Jon f.1829 d.1829
2. Åsa f.1830 g.m. Bjedne Bjedneson Vanvik, Sand
3. Jon f.1833 g.m. Guro Jørgensdtr. Steinsland Bodde på Bjelland, senere Heggland
4. Sissel f.1836 d.1837
g.2.g.1837 m.

9.5       Malene Olsdtr. Laugaland
f.1809 d.1854

Barn:
5. Ola f.1839
6. Tore f.1843 g.m. Brita Torsdtr. Laugaland g.2.g.m. Gyrid Larsdtr. Kløv. Bodde på Ritland
7. Kari f.1846

Malene og Tore bodde på Fjosvik, Bjelland i Hjelmeland. Tore fikk skøyte på garden i 1835.

10.5     Lars Jonson Kløv
f.1817 d.1876
g.1848 m.

11.5     Siri Larsdtr. Vormelandsvik
f.1820 d.1880

Barn:
1. Kari f.1849. Bodde på Ytre Eiane senere på  Nesvik
2. Gyrid f.1851 g.m. Tore Torson Bjelland. Bodde på Ritland
3. Lars f.1856. Bodde på Vormelandsvik. Lars var formann i NMS sin forening i Vormedal og
    Jøsenfjord fra 1876-1930. Lars sin sønn, Johannes Tytlandsvik, var med i kretsstyret for
    NMS.

Siri og Lars overtok husmannsplassen Kløv etter Lars sine foreldre. De flyttet senere til Vikemoen under Vormelandsvik. Lars var en periode kasserer i Vormedal og Jøsenfjord NMS-forening.

12.5     Mikkel Hetlelid
f.1843 d.1906
g.1869 m.

13.5     Anna Eriksdtr. Tytland
f.1843

Barn:
1. Johannes f.1869 g.m. Kristina Olsdtr. Ritland. Bodde i Vormedal
2. Kristine f.1871 Bodde i St. Døvik
3. Elen Serina f.1873 d.1962. Ugift. Bodde på St. Døvik
4. Ådne f.1875. Bodde på St. DØvik
5. Marta f.1877 d.1863. Ugift. Bodde på St. Døvik
6. Ola f.1879 d.1962 g.m. Mallin Andersdtr. Rake. Bodde på Hetlelid
7. Andreas f.1887 g.m. Ragnhild A. Sæbø. Bodde I Hjelmelandsvågen

Anna og Mikkel var husmenn på husmannsplassen Hetlelid under Svadberg i Årdal.

14.5     Ola Kristenson Bjelland
f.1845 d.1875
g.1868.m.

15.5     Ingeborg Karine Olsdtr. Haugsland
f. 1845

Barn:
1. Marta Karina f.1870. Bodde på Fundingsland
2. Kristine f.1873 g.m. Johannes Hetlelid. Bodde på Laugaland

Ingeborg og Ola bodde på husmannsplassen Bakkane på Laugaland. Ingeborg kom fra Haugsland i Erfjord.

Astrids tipp tipp oldeforeldre

16.6     Jone Osmundson Bjelland
f.1762 d.1835
g.m.

17.6     Sissel Torsdtr. Bjelland
f.1764 d.1840
Barn:
1. Kari f.1790 d.1791
2. Kari f.1792 d.1792
3. Tore f.1792 g.m. Kari Kvame g.2.g.m. Malene Laugaland. Bodde på Bjelland
4. Osmund f.1794
5. Osmund f.1797
6. Osmund f.1800. Bodde på Skiftun.

Sissel og Jone var husmenn på Fjosvik under Bjelland.

18.6     Ola Pederson Laugaland
f. 1768 d.1737
g.2.g.1811 m. Kari Jonasdtr. Østerhus
Barn i 2. ekteskap
8. Jonas f.1812 d.1812
9. Rannveig f.1814. Bodde på Bjelland
10. Jonas f.1815 g.m. Åsa Villumsdtr. Bjelland g.2.g.m. Anna Olsdtr. Meland.
      Bodde på Laugaland
11. Magla f.1818. Bodde på Bjelland
12. Peder f.1821. Bodde på Bjelland
13. Ola f.1823 d.1830
14. Daniel f.1826. Bodde på Bjelland
15. Jone f.1830 d.1830
16. Jonas f.1830 d.1830
g.1.g.1798 m.

19.6     Rannveig Johannesdtr. Breiland
f.1777 d.1811

Barn:
1. Marta f.1799. Bodde på Meland
2. Johannes f.1802 d.1866 g.m. Anna Jonsdtr. N.Hauge. Bodde på Laugaland
3. Tore f.1804 d.1841. Bodde på Breiland
4. Anna f.1805
5. Liva f.1806. Bodde på Bjelland
6. Anna f.1807. Bodde på Tøtland
7. Malene f.1809 g.m. Tore Jonson Bjelland. Bodde på Bjelland

Rannveig og Ola bodde først på Breiland, før de overtok garden Storehaug på Laugaland etter Olas far i 1800.

20.6     Jon Olson Kløv
f.1787 d.1873
g.2.g.1838 m. Magla Ingebretsdtr. Hjelmelandsvågen
g.1816 m.

21.6     Kari Larsdtr. Tøtland
f.1786 d.1836

Barn:
1. Lars f.1817 g.m. Siri Larsdtr. Vormelandsvik. Bodde på Kløv
2. Ola f.1819 d.1843. Druknet på Øye. 
3. Jone f.1821 g.m. Malene Jonsdtr. Tengesdal. Bodde først på Kløv, så Ur i Årdal, før de
    emigrerte til Amerika i 1857.
4. Peder f.1824 g.m. Guro Ormsdtr. Bodde først på Ur i Årdal. Emigrerte til Amerika i 1857.
5. Eli f.1827 g.m. Berge Torsteinson. Bodde på Ur i Årdal.

Jon kom i følge folketellingen 1865 fra Sigdal prestegjeld i Buskerud. Kari og Jon overtok husmannsplassen Kløv under Ritland. Jone var soldat i krigsårene 1807-1814 og hadde dårlig helse etter det.

22.6     Lars Nilsson Vormelandsvik
f.1794 d.1829
g.1818 m.

23.6     Gjørina Hallvardsdtr Laugaland
f.1792 d.1858

Barn:
1. Siri f.1818
2. Peder f.1819 d.1819
3. Siri f.1821g.m. Lars Jonson. Bodde først på Kløv under Ritland, senere i Vormelandsvik.
4. Brønla f.1823. Emigrerte til Amerika i 1857 sammen med ei datter født utenom ekteskapet.
5. Sissel f.1826 g.m. Daniel Jakobson. Bodde på Sørbø på Rennesøy
6. Hallvard f.1829. Emigrerte til Amerika i 1856.

Gjørina og Lars bodde først på Laugaland før de fikk husmannsplassen Gjørimoen under Vormelandsvik.

24.6     Johannes Johannesson Vassvik
f.1793 d.1882
g.1829 m.

25.6     Kirsti Ådnesdtr. Lakås
f.1808 d.1892

Barn:
1. Ådne f.1830 g.m. Brita Herbrandsdtr.
2. Sissel f.1835 g.m. Ola Ivarson Kaltveit, fra Heia i Strand
3. Johannes f.1836
4. Ola f.1840 g.m. Åsa Pedersdtr. Svadberg
5. Mikkel f.1843 g.m. Anna Eriksdtr Tøtland

Kirsti og Johannes flyttet mye. Først på Lakås, deretter på Bjørkestølen og til slutt på Hetlelid, hvor de slo seg til for godt like etter 1840.

26.6     Erik Ellingson Tøtland
f.1806 d.1875
g.1829 m.

27.6     Marta Endresdtr. Tøtland
f.1804 d.1864

Barn:
1. Anna f.1830
2. Åsa f.1832 g.m. Gunnar Knutson Husstøl. Bodde på Tøtland
3. Elling f.1834. Bodde på Randa
4. Endre f.1837 d.1837
5. Endre f.1839 d.1839
6. Anna f.1842 g.m. Mikkel Johannesson Hetlelid. Bodde på Hetlelid.
7. Anna f.1846 d.1853

Marta og Erik var bønder på Fossane(br.6) på Tøtland. I 1855 har Marta diagnosen «sindsvag».

28.6     Kristen Olson Tøtland
f.1822 d.1847
f.1844 m.

29.6     Marta Villumsdtr. Bjelland
f.1819 d.1886

Barn:
1. Ola f.1845 g.m. Ingeborg Karine Olsdtr. Haugsland. Bodde på Laugaland

Kristen døde i «Nøstvig under Bjelland». De bodde på Bjelland.

Astrids tipp tipp tipp oldeforeldre

34.7     Tore Olson Bjelland
f. 1735
g.2.g. 1774 m. Anna Jakobsdtr. Jørmeland
Barn i 2. ekteskap:
5. Ola f.1774
6. Jakob f.1776 g.m. Anna Jonsdtr.
g.1760 m

35.7     Kari Jonsdtr. Tøtland
f.1742

Barn:
1. Tore f.1761
2. Gunnhild f.1762 g.m. Bjørn Larsson Randa. Bodde på Bjelland
3. Sissel f.1764 g.m. Jone Osmundson. Bodde på Bjelland
4. Anna f.1767 d.1789

Kari og Tore bodde først på Tøtland, men flyttet ca. 1762 til Bjelland.

36.7     Peder Olson Bjelland
f.1732
g. 1765 m.

37.7     Marit Osmundsdtr. Kjølvik
f.1732
Marit g.1.g. med Daniel Ormson I. Hauge
Barn i 1. ekteskap:
1. Anna f.1752. Bodde på Tøtland
2. Mette f.1757. d.1774
3. Anna f.1758  d.1765
4. Osmund f.1761 d.1762
5. Orm f.1763. Bodde på Øyehamn i Hjelmeland.

Barn:
6. Daniel f.1766 d.1791
7. Ola f.1768 g.m. Rannveig Johannesdtr. Breiland. G.2.g.m. Kari Jonasdtr. Østerhus.
    Bodde på Laugaland
8. Hans f.17711 g.m. Malene Klengsdtr. Byrkja. Bodde på Byrkja.
9. Osmund f.1773 d.1774
10. Anna f.1775 d.1775
11. Peder f.1777. Bodde på Vormelandsvik.

Peder var tjener på garden til Daniel og Marit på Laugaland i 1762. Når Daniel døde ett par år etter, giftet Marit og Peder seg. Peder var først leilending, men fikk kjøpe garden på Laugaland (bruk 3) i 1794 for 550 rdl. Han kjøpte av Børre Rosenkilde i Stavanger.

38.7     Johannes Børgeson Breiland
f. 1743 d.1795
g. 1773 m.

39.7     Liva Larsdtr. Randa
f. 1745
Barn:
1. Rannveig f.1774
2. Rannveig f.1777 g.m. Ola Pederson Laugaland. Bodde på Laugaland.
3. Malene f.1780. Bodde på Kleivaland
4. Liva f.1784. Bodde på Vormelandsvik
5. Berge f.1789 g.m. Malene Olsdtr. Mosnes g.2.g.m. Siri Ovesdtr. Meland.
    Bodde på Breiland.

Liva og Johannes var leilendinger på Breiland fra 1768. I 1783 fikk de kjøpe garden av Svein Riskedal.

40.7     Ola Bjørnson Kløv
f.1757 d.1823
g.m

41.7     Helga Jonsdtr.
f.1755 d.1830
g.1.g.m. Ola Hellikson d.1787
Barn i 1. ekteskap:
1. Gunnhild f.1782

Barn:
1. Jon f.1788 g.m. Kari Larsdtr. Tøtland g.2.g.m. Malena Ingebrigtsdtr. Hjelmelandsvågen.
    Bodde på Kløv.
3. Ola f.1789

Helga og Ola var husmenn på Kløv under Ritland fra slutten av 1780-årene. Ola var også messingsmed. Helga kom fra Sigdal i Buskerud. Ola er kalt Bendixson Wiik ved dåpen til Jon i Sigdal 17. august 1788. Helga og Ola var ikke gift da Jon ble født.

42.7     Lars Endreson Tøtland
g.m.

43.7

Barn:
1. Kari f.1785 g.m. Jon Olson Kløv. Bodde på Kløv, Ritland
2. Marta f.1788. Bodde først på Husstøl, senere på Viga.

Det er ukjent hvem Lars var gift med. Lars bodde først på Fossane, senere på Tøtland.

44.7     Nils Larsson
f.1762 d.1815
Barn utenom ekteskapet med Anna Villumsdtr. Bjelland:
8. Gunnhild f.1805
g.1791 m.

45.7     Siri Olsdtr Einervoll
f. 1762 d.1848
Siri var gift 1.g. 1878 m. Bjørn Osmundson Vormelandsvik
Siri og Bjørn hadde ett barn
1. Osmund f.1788 g.m Brita Ormsdtr. Vormeland g.2.g.m. Gunla Osmundsdtr. Lund.
    Bodde på Vormelandsvik

Barn:
2. Bjørn f.1791. Bodde på Bjelland
3. Lars f.1794 g.m. Gjørina Hallvardsdtr. Laugaland. Bodde først på Laugaland, senere på
    Vormelandsvik
4. Sissela f.1796 d.1796
5. Ola f.1797 . Bodde på Hagalid
6. Nils f.1800. Bodde på Laugaland
7. Leiv f.1803. Bodde på Einervoll

Ved skiftet etter Bjørn, arvet Siri halve Vormelandsvik  i 1789. Siri og Nils solgte i 1798 sin del til Siri sin sønn Osmund, som hadde andre halvdel av garden. Osmund eide dermed hele bruk 2 på Vormelandsvik Siri og Nils fikk bygsle en del av garden fra 1798.

46.7     Hallvard Ånenson Byrkja
f.1764 d.1815
g.2.g.1807 m. Brynhild Larsdtr. Laugaland
Barn i 2. Ekteskap:
9. Hallvard f.1809 d.1836. Skomaker
10. Siri f.1812 d.1813
11. Ola f.1814 d.183
g.1791 m.

47.7     Siri Larsdtr. Laugaland
f.1769 d.1807

Barn:
1. Gjørina f.1792 g.m. Lars Nilsson Vormelandsvik. Bodde på Laugaland og Vormelandsvik
2. Ånen f.1795 g.m Sofie Jensdtr. Pundsnes. Bodde på Laugaland
3. Anna f.1796
4. Lars f.1798 d.1825
5. Kristen f.1802, Bodde på Tveita
6. Gyri f.1804
7. Siri f.1806 d.1807
8. Magla f.1806 d.1807

Siri og Hallvard var bønder på Laugaland. Han ble selveier på bruk 2 i 1794.

48.7     Johannes Tolleivson Øvre Tysdal
f.1750
g.1774 m.

49.7     Anna Olsdtr. Øvre Tysdal
f.

Barn:
1. Helga f.1774
2. Anna f.1780 g.m. Peder Hanson. Bodde på Tjemsland
3. Ola f.1784. Bodde på Rake
4. Mikkel f.1787 g.m. Anna Olsdtr. Stølen. Bodde i Måland
5. Ingeborg f.1790. Bodde på Fåreneset
6. Johannes f.1793 g.m. Kirsti Ådnesdtr. Lakås. Bodde på Hetlelid
7. Tollak f.1795 g.m. Ingrid Vilhelmsdtr. Vikene. Bodde på Riveland
8. Brita f.1800

Anna og Johannes bodde på Fåreneset under Tysdal, Dyvik i Fister og Rauneflåta på Bergeland.

50.7     Ådne Olson
f.1781 d.1853
g.1807 m.

51.7     Sissel Olsdtr. Målandsbøen
f.1780 d.1859

Barn:
1. Kirsti f.1808 g.m. Johannes Johannesson Vassvik. Bodde bl.a. på Hetlelid
2. Inger f.1811 d.1874 g.m. Ingebret Gunnarson. Bodde på Utmyrane på Tveit
3. Ola f.1820 g.m. Torborg Toresdtr. Svadberghorten. Bodde på Lakåsen, Tveit
4. Sofia f.1841 g.m. Lars Knutson fra Suldal. Var husmenn under Tveit

Sissel og Ådne var husmenn på Lakåsen under Tveit i Årdal.

52.7     Elling Torson N.Hauge
f. 1760 d.1842
g.1. g. 1792 m. Magla Hauskollsdtr. Steinsland
Barn i 1. ekteskap
1. Åsne f.1795. Bodde på Vestersjø
g.2.g. 1801 m.

53.7     Anna Eriksdtr. Sande
f.1766 d.1835

Barn:
2. Magla f.1802 g.m. Jens Kristenson Fundingsland. Bodde på Tøtland
3. Erik f.1806 g.m. Marta Endresdtr. Tøtland. Bodde på Tøtland

Anna og Elling var husmenn på Fossane under Tøtland. Ellings første kone Magla var tidligere gift med Osmund Olson Tøtland. Når Magla og Elling giftet seg fikk de husmannskontrakt på Fossane av Magla og Osmund sin sønn Ola Tøtland. I 1802 fikk Anna og Elling utskilt Fossane som eget bruk.

54.7     Endre Henrikson Tøtland
f. 1774 d.1849
g.1794 m.

55.7     Åsa Osmundsdtr. Rake
f.1772 d.1870

Barn:
1. Anna f.1796 g.m Ola Pederson Tøtland. Bodde på Tøtland
2. Osmund f.1798 g.m. Malene Reiarsdtr. Fra Stavanger. Emigrerte til Amerika i 1836.
3. Marta f.1799g.m. Jens Jensson Laugaland. Bodde på Tøtland
4. Henrik f.1802 f.m. Kari Jensdtr. Laugaland. Bodde på Tøtland
5. Marta f.1804 g.m. Erik Ellingson Tøtland. Bodde på Tøtland
6. Endre f.1807 Bodde på Laugaland
7. Åsa f.1809 d.1839. Ugift. Fikk to barn utenom ekteskapet
8. Brita f.1816 Bodde på Breiland.

Åsa og Endre var bønder på Tøtland (bruk 7 og 9).

56.7     Ola Kristenson Fundingsland
f.1796 d.1881
g.1822 m.

57.7     Siri Danielsdtr. Hagalid
f.1800 d.1893

Barn:
1. Kristen f.1822 g.m. Marta Villumsdtr. Bjelland. Bodde på Bjelland
2. Daniel f.1826 d.1826
3. Daniel f.1828 d.1836
4. Anna f.1831 d.1831
5. Ola f.1832. Bodde på Rødlene
6. Siri f.1836
7. Jens f.1839. Reiste til Amerika i 1858
8. Anna f.1843 g.m. Knut Tollefson Østerhus. Bodde på Rødlendshagen på Tøtland

Siri og Ola var husmenn på Rødlendshagen på Tøtland.

58.7     Villum Villumson Bjelland
f.1787 d.1853
g.1813 m.

59.7     Marta Jonsdtr. Erland
f.1784 d.1858

Barn:
1. Villum f.1813 g.m. Anna Olsdtr. Fundingsland. Bodde på Bjelland
2. Marta f.1819 g.m. Kristen Olson Tøtland. Bodde på Bjelland
3. Åsa f.1821 g.m. Jonas Olson Bodde ført på Bjelland, senere på Laugaland

Marta og Villum var husmenn på Vigane under Laugaland. Laugaland var eid presten på Hjelmeland. Villum fikk festeseddel av sokneprest Tonning i 1813. Han var da soldat i Kristiansand. Betalingen for leia av husmannsplassen skulle betales til leilending Bjørn Larsson på Bjelland og var på en riksdaler og tre arbeidsdager i året.

Astrids tipp tipp tipp tipp oldeforeldre

82.8     Jon Halleson Råmanset
f.1732 d.1769
g. i 1757 m.

83.8     Kari Nilsdtr. Halsteinrud
g.2.g. 1771 m Ola Olsen f.1744 d.1787
Barn i 2. ekteskap:
2. Mari f.1772 g.1791 m.Peder Ansteinsen Halsteinrud
3. Jon f.1774 d.1775
4. Anne f.1777 g.1796 m. Jon Gulliksen Øygarden, Vassbottlia

Barn:
1. Helga f.ca.1755 g.1.g.m. Ola Hellikson g.2.g.m. Ola Bjørnson f.1757
    Flyttet til Ritland i Ryfylke ca.1787
2. Ragne f.1762 g.m. Håkon Andersen Halsteinrud f.1764. De overtok Nerdalen
3. Bjørn f.1765 d.1769
4. Halle f.1767 d.1770

Kari og Jon bodde på garden Hallsteinrud i Nerdalen, Sigdal. Etter Jons død giftet Kari seg med Ola Olsen som bodde på garden Nerdalen i Sigdal. Kari og barna flyttet til Nerdalen.Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Trygve Brandal: Hjelmeland Gardar og folk
Andreas Mørch: Sigdal og Eggedal, gard og folk
2 kommentarer:

  1. Hei.
    Jeg har slekt i USA som er etterkommere etter Ole og Sarah Ritland som emigrerte til USA i 1855.
    Har en oversikt over etterkommerne deres, men har ikke klart å koble til oversikten fra Ritland gårdene.

    SvarSlett
  2. Det var en Ola Olsen Helgaland (f.1808), gift med Siri Jensdatter, som bodde på Ritland i 1837-1855. De emigrerte til Amerika i 1855. De hadde barna Ola (f.1836), Jens, Torstein, Ånen, Ola, Lars, Osmund og Ingeborg (f.1851). De solgte Ritland ut av slekta.Kan det være denne familien du tenker på? (Kilde: Brandal Hjelmeland 2)

    SvarSlett