fredag 3. april 2015

To onkler til minne


Sverre (t.v.) og Tore Fjelde
 
Tore og Sverre Fjelde var brødre som vokste opp på Tungland. De fikk begge et langt liv. Den siste tiden hadde de rom vegg i vegg på sykeheimen. Palmehelga 2015 døde begge, Tore 93 år og Sverre 88 år.

I 1920 flyttet Inga og Tomas Fjelde til Tungland på Jørpeland. De var nygift og flyttet inn i andre etasje i et helt nytt hus som Tomas sine foreldre Eli og Tore Fjelde hadde bygd. Foreldrene og Tomas sin bror Sigurd Teodor flyttet inn i første etasje.

Familiebilde tatt under krigen. F.v. Tore, Inga, Eli, Sverre,
Ingrid, Marton og Tomas Fjelde
 
I september året etter ble Inga og Tomas sitt første barn født. Han ble kalt Tore Ernst. Senere kom det fire barn til: Kurt Marton i 1923 (død i 1993), Sverre Luis i 1926, Ingrid Tordis i 1930 og Eli i 1932.

Her kan du lese mere om Sverre og Tore sin barndomsheim

Tore Ernst Fjelde
Onkel Tore ble altså født i september 1921. Foreldrene ble kristne i 1932 og Tore ble også kristen i unge år. I 1945 giftet han seg med den tre år yngre Ester Beathe Sundstrøm. De kjøpte tomt på Tungland i 1948 og huset sto ferdig året etter. Her ble de også boende hele livet. De fikk tre døtre og en sønn.

Tore Fjelde
 
I 1977 døde Tores kone Ester, etter en tids sykdom. Onkel Tore levde alene de siste 38 år. I høy alder ble han helsemessig svekket, og han fikk plass på sykeheimen hvor han bodde til sin død om kvelden fredag 27. mars 2015.
 
Onkel Tores hus rett bak den store løa til
Malene og Rasmus Larsen Tungland
foto: nb.no widerøe

Onkel Tore arbeidet på Stålverket hele sitt yrkesaktive liv. Det meste av tiden var han skiftformann på pusseriet. Han var en praktisk mann og laget på fritiden både robåt og mange mindre gjenstander i tre.
 
Tore (t.h.) sammen med broren Marton. Bildet er tatt i 1992

Men det var tjenesten i misjonen og på bedehuset som var hjertesaken til onkel Tore. Han ble tidlig en leder i ungdomsflokken og ungdomsforeningen på bedehuset. Etter at han og Ester ble gift, var heimen deres åpen for bedehus-ungdommene. Han var aktivt med i søndagsskole og annet barnearbeid. Han sto i spissen for byggingen av «Gry», Misjonssambandets hus for barne- og ungdomsarbeid på toppen av Askvikbakken.

Utklipp fra menighetsbladet for Strand august 2009
 
Før han var 30 år, overtok han ansvaret for nattverdmøtene på bedehuset etter sin onkel Rasmus Larsen Tungland. Han var også formann i NLMs misjonslag i mange år, og varamann til kretsstyret for NLM i Stavanger krets. Som pensjonist var han trofast med på formiddagstreffet for eldre på bedehuset, og brukte bilen til å hente folk som ikke kom seg på møte ved egen hjelp.
 
 

Sverre Luis Fjelde
Onkel Sverre (bilde t.h.) ble født i 1926. Etter endt skolegang, arbeidet han en kort tid på Stålverket, før han tok maskinistutdanning. Deretter var han en periode sjømann, hovedsakelig i utenriksfart.

I 1953 startet han sitt eget mekaniske verksted, «Fjelde mek. verksted». Han fikk to sambygdinger til å kausjonere for seg og startet bedriften helt fra bunnen av. Verkstedet hans var først i kjelleren hos svigerforeldrene, og deretter en periode i samme bygg som daværende Esso-stasjonen i Jørpeland sentrum. Etter hvert bygde han et eget verkstedbygg på Spredel.

Han drev dette verkstedet helt til han ble pensjonist. Da solgte han verkstedet. Bedriften fortsatte ei tid i samme lokaler, men flyttet etter noen år til lokaler på Stålverket. Min far mistet jobben da Stålverket gikk konkurs i 1977. Han fikk umiddelbart ny jobb hos onkel Sverre. Mor hadde også en periode en vaskejobb hos broren Sverre.

Sverre, også kalt «Spretten», ble gift med Tordis Olette Ommundsen fra Jørpeland og de fikk to sønner og ei datter. Første tiden etter at de ble gift, bodde de hos Tordis sine foreldre Inger og Sigurd Ommundsen. Noe senere bygde de eget hus i bakken mellom Vågen og Jonsokberget.

Intervju med Sverre Fjelde i Strandbuen
antakelig på 1970-tallet
Utklipp fra strandhistorie.no

I 1980 flyttet de til Tungland. De hadde overtatt heimehuset til Sverres foreldre og fikk også kjøpe ei nabotomt. På denne tomta bygde de seg nytt hus.
 
 
Huset onkel Sverre bygde på Tungland

Tordis døde i 2006. Onkel Sverre ble etter hvert syk og fikk plass på sykeheimen på Jørpeland, på naborommet til broren Tore. Vel et døgn etter at broren Tore døde, døde også Sverre, natt til søndag 29. mars.
 

Jeg lyser fred over minnet etter onkel Tore og onkel Sverre!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar