lørdag 28. mars 2015

Fra Trondheim til Bekkarfjord


Kjøllefjord

I boka «Kiil Lund» gir forfatteren Harald Barbala en oversikt over deler av Nilsen-Lund slekta. Den starter med en skredder og soldat i Trondheim og ender i min oversikt i Bekkarfjord i Finnmark 400 år senere.

Jeg vil i denne artikkelen gi en kort beskrivelse av 12 slektsledd fra denne slekta, som jeg avslutter med min svoger Peder Jenssen og hans familie i Bekkarfjord i Lebesby kommune. Den første kjente i denne slektsrekken er

Stephan Joensen Kiil - Trondheim
Stephen bodde i Trondheim første halvdel av 1600-tallet. I 1630 var han skredder. Han var løytnant i Trondheims borgerkompani i 1650 årene og løytnant i Trondhjemske Regiments 8den kompani i 1649. Opphavet til Steffen er usikkert, men man antar at han kom fra Jämtland i nåværende Sverige. Man antar at Stephen var borger av Trondheim. Han var gift og hadde antakelig flere barn. To barn er kjent, Anna Martha og Jon født i 1615.

Bentsjord markert med rødt. (google-maps)

Jon Steffensen Kiil – Trondheim
Mye tyder på at Jon opprinnelig var skredder som sin far. Han var også sersjant i Trondhjemske kompani. Han var senere handelsborger i Trondheim med rett til å drive handel i Nord Norge, Nordlandshandler (nordfar). Handelstrafikken mellom Trondheim og Nord Norge var et privilegium som var tildelt enkelte borgere i Trondheim. Mange av disse hadde eiendom i Trondheim. Det er mulig at Jon hadde eiendom på Brattøtra i Trondheim.

Handelstrafikken nordover gikk med skip og startet som regel rundt pinse. På ruta nordover gikk de innom faste plasser, kalt borgerleier.

Jon var gift første gang mad Kari Hansdatter Hagerup. Det er ikke kjent om de hadde barn. Den andre kona til Jon het Malene Hansdatter Schjødt. Med henne overtok Jon borgerleitet Bentsjord i Malangen sør for Tromsø. Malene og Jon hadde to barn, Ellen født 1667 og Hans født 1669.
Altertavla i Elverhøy kirke gitt av Jon Steffensen Kiil

Kone nummer tre het Karen Andersdatter Tisnes. Karen og Jon hadde ingen barn. Jon gav ei altertavle til kirken i Tromsø samme året som han døde. Denne er nå i Elverhøy kirke. Innskriften på altertavlen er: Aff den actbare oc fornemme Mand Joen Steffensen Kiil Gud til Ære oc Kirken til Beprydelse er denne Tafle foræret til Minde om min forrige salige Quinde Karen Hansdaatter Hageruphvis Legem hviler til en fuld Opstandelses herlige Morgen, oc den Gudelskende oc dyderige Matrone Karen Andersdaatter Tisnes. Kirken foræret 18. May 1689.

Hans Joensen Kiil – Trondheim og Malangen
Hans var sønn av Malene og Jon Kiil. Han ble født i 1669. Han overtok foreldrenes eiendom i Trondheim, hvor han bodde om vinteren. Han var fra 1695 borger av Trondheim med rett til Nordlandshandel som sin far. Han overtok også bygslingen av Bentsjord i Troms, og her drev han jordbruk om sommeren. Om han flyttet til Bentsjord for godt, er noe uklart, men sønnen Carl er vokst opp der.

I 1708 forliste ei av Hans sine jekter. Da omkom det 19 personer, blant annet to av Hans sine barn og ei svigerinne. Hans var gift to ganger. Første gang med Margrethe Karlsdatter og andre gang med Ingeborg Andersdatter Moursund. Hans hadde til sammen minst ni barn: Carl født 1687, Joen f.1692, Thomas født 1696, Anders, Marthe født 1697, Fredrik, Birgitha og de to som omkom under forliset nevnt over.

Hans og Ingeborg omkom selv på sjøen da jekta deres gikk ned på tur fra Nord Norge til Trondheim 4. oktober 1728.

Carl Hansen Kihl – Steigen
Carl ble født og oppvokst på Bentsjord i Malangen. Han var sønn av Margrethe og Hans Kiil. Carl ble gift første gang med Anne Larsdatter Weiman fra Trondheim. De bosatte seg på garden Skånland i Steigen kommune i Nordland. Anne og Carl fikk to sønner, Anders født 1722 og Karl født 1730.

Kona Anne døde ca. 1735 og Carl giftet seg på ny med Randi Jensdatter. Med henne fikk han fire barn: Hans, Joseph, Anne Margrethe og Ingeborg. Carl giftet for tredje gang med Anne Christophersdatter og fikk to barn med henne, Andreas født 1750 og Karen født 1762.

Lund i Steigen
Karl Carlsen Kihl – Steigen
Det er ikke mye vi vet om Anne og Carls sønn Karl. Vi vet at han ble gift med Anne Christophersdatter og at de var gårdbrukere på Karls heimegård på Skånland i Steigen. Karl var med på å skrive et klagebrev til myndighetene over dårlig skoletilbud i Steigen. Anne og Karl fikk to barn som er kjent: Andreas født 1760 og Karen født 1762.

Andreas Karlsen Kihl - Steigen
Andreas ble født i 1760 Han ble gift med Berit Marie Nilsdatter Aspenes fra Steigen. Berit Marie og Andreas bodde på Myklebostad i Steigen. De fikk åtte barn som er kjent: Karl født 1788, Anna Kathrine født 1789, Niels født 1791, Berit Sofie født 1794, Kirsten Marie født 1796, Kristianna født 1798, Lovise født 1800 og Johan Normann født 1804.

I 1810 døde Berit Marie. Andreas giftet seg da på ny med enke Elisabeth Pedersdatter Botten fra Steigen. Med dette giftermålet ble Andreas selveier på garden Botten i Steigen.

Niels Andreassen Kihl - Steigen
Niels Kihl var leilending på garden Lund i Steigen. Han ble gift med Marta Iversdatter og de fikk barna Andreas født 1818 og Iver født 1821. Men Marta døde ikke lenge etter at Iver var født og Niels giftet seg på ny med Hartvikke Hansdatter fra Haug i Steigen. Nils var født i 1791, mens Hartvikke var 12 år yngre.

Hartvikke er kjent for å ha en ualminnelig klar og klokkeren stemme, langt utover det vanlige. Hun ble tidlig enke. Når de eldste søsknene ble etablert med egne familier, flyttet yngre søsken til dem. Sine sist år, var Hartvikke kårkone hos datteren Birgitte Marie. Her bodde også yngste sønnene Cornelius Pettersen og Peder Eilert.

Les mere om Madagaskar misjonær Peder Eilert Nilsen-Lund

Hartvikke og Niels fikk ni barn: Hans Mikal født 1827, Daniel Samuel født 1828, Birgitte Marie født 1830, Andreas (Anders) Kihl født 1832, Maren Marie født 1834, Jens Martin født 1836, Karl født 1837, Kornelius Pettersen født 1840 og Peder Eilert f.1842. Kjent Madagaskarmisjonær.

Andreas Kihl Nilsen-Lund - Kjøllefjord
Andreas også kalt Anders, var født på Lund i Leiranger i Steigen i 1832. Han begynte tidlig som fisker og fikk etter hvert egen båt, ei skøyte kalt «Velkommen». Denne gikk han med både til Bergen og til Finnmark. Han ble gift med Anna Karoline Filipsdatter. Anna ble født utenfor ekteskapet på Bakklandet i Trondheim. Annas mor ble gift med Hans Bryhn og familien flyttet til Søndre Våg i Vardø, hvor Hans var tranbrenner og fisker.


Anna Karoline Nilsen Lund

Anna og Andreas kjøpte en eiendom i Oksefjord ved Kjøllefjord da de ble gift, antakelig i 1863. Anna og Andreas var kristne før de kom til Oksevåg, og her traff de Edvard Johan Akselsen som var læstadianerpredikant og hans medhjelper Martinus Olsen. Anna og Andreas var de første som gikk over til læstadianismen ved virksomheten til Akselsen. Det fortelles at Andreas og Akselsen diskuterte ei hel natt, og at Andreas ble overbevist læstadianer etter at Akselsen hadde lest Jesu yppersteprestlige bønn for ham. Andreas og Akselsen ble deretter gode medarbeidere inne den læstadianske bevegelse på Nordkynn.

Da Andreas døde i 1895 var boet uten verdi og Anna måtte flytte. Hun var en tid husholderske hos sønnen Nils Eilert i Brenngam. Hun flyttet i 1903 til Skjøtningberg, hvor hun drev kafe fram til 1925. Da flyttet Anna og sønnen Anton Johan til Kjøllefjord, hvor hun bodde til hun døde i 1940.

Anna og Andreas fikk 16 barn. 9 av barna vokste opp, mens 7 døde som små. De som vokste opp var Hansine Marianne født i 1865 og gift med Hans Andreas Karlsen. Bodde i Kjøllefjord. Helene Kristine født i 1868, Nils Eilert født i 1870 og gift med Bertine Sofie Martinusdtr. Gift andre gang med Kristine Larsen. Bodde i Kjøllefjord. Martin Olai født 1872 og gift med Olufine (Fina) Antonette Vestad. Emigrerte til Canada. Mathilde Bernhardine født 1875 og gift med Georg Odevin Olsen. Bodde i Kjøllefjord. Johan Wilhelm født i 1877 og gift med Johanna Ovedia Olsdtr. Fikse. Bodde i Skjøtningberg. Andreas Wessel født i 1881 og døde ved drukning i 1899. Anton Johan født i 1885 og gift med Johanna Olsen. Bodde i Kjøllefjord. Adolf født i 1889 og gift med Konstanse Josefine Sjøgren. Bodde i Canada.

Mathilde Bernhardine Nilsen Lund – Kjøllefjord
Mathilde ble født i Oksefjord ved Kjøllefjord i 1875. Hun ble gift med Georg Eivind Olsen fra Sigerfjord i Sortland kommune. Han vokste opp på Grøtnes i Øksnes i Vesterålen. Mathilde og Georg Eivind bodde i Kjøllefjord. Georg døde i 1941, mens Mathilde døde på Lebesby sykeheim i 1964.

Mathilde Nilsen Lund
Mathilde var kjent som en myndig og kunnskapsrik dame. En prest sa en gang at han ikke hadde noe å lære henne, men hun hadde mye å lære han. Under krigen ble Mathilde evakuert fra Lebesby aldershjem med ishavsskuta «Fortuna». Etter krigen bodde hun hos sønnen Ragnvald i Kjøllefjord, før hun de siste årene av sitt liv igjen var tilbake på Lebesby aldershjem. Mathilde diktet flere salmer og sanger.

Georg og Mathilde fikk til sammen 12 barn. Fire døde som små, mens de åtte som vokste opp er: Signe født i 1898 og gift med Toralf Fridtjof Jensen. Bodde i Kjøllefjord. Gerda født i 1899 og døde i 1918 av spanskesyken. Hun var gift med Arne Friis. Lilli født i 1900 og gift med Havtor Bergeton Jensen (bror til Toralf). Bodde i Jondal. Arne Wessel født i 1901 og gift med Aurora. Han ble gift for andre gang med Alfa Mathisen og tredje gang med Maren Kornelie Lange. Aksel Eivind født i 1902 og gift med Mally Olivia Hansen. Han ble gift for andre gang med Violet. Han bodde i Vancouer. Ragnvald født i 1906 og gift med Augusta. Leif Georg født i 1909 og gift med Anny. Margit født i 1912 og gift med Einar Enoksen.

Oksevåg ved Kjøllefjord

Signe Olsen – Kjøllefjord
Signe ble født i Kjøllefjord i 1898. Hun ble gift med Toralf Fridtjof Jensen. Familien bodde i Kjøllefjord fram til 1944, med unntak av ett år i Mehamn fra 1932-33. I 1944 bygde de hus i Torskefjord. Dette ble brent under evakueringen i 1944, og familien flyktet til Båtsfjord. Etter krigen ble huset i Torskefjord bygget opp igjen og familien bodde i Torskefjord fram til 1955. Da flyttet de tilbake til Kjøllefjord hvor de ble boende.

Fra Skjøtningberg

Signe og Toralf var læstadianere innen retningen «De førstefødte», hvor Toralf var predikant. De fikk 11 barn: Thoralf født i 1921 og døde i 2011. Han ble gift med Emilie Johansen født i 1934. Harder født i 1923. Ruth født i 1925. Gerda født i 1926. Aksel født i 1927. Ole født i 1933. Georg født i 1935. Andreas født i 1937. Signe født i 1938. Frits født i 1940. Gunnar født i 1944.

Thoralf Jenssen jr

Thoralf Jenssen jr - Kjøllefjord
Thoralf Jenssen jr ble født i desember 1912 i Kjøllefjord, men flyttet sammen med familien til Torskefjord under krigen. Han ble gift med Emelie Johansen født i 1934. Thoralf var entreprenør. Han var med i den læstadianske forsamling i Kjøllefjord, men gikk senere over til Misjonssambandet. Emelie og Thoralf bodde først i Torskefjord, men flyttet senere til Kjøllefjord. De fikk 10 barn: Trond, Wessel, Sonja, Kjell Jørgen, Berte, Peder Julian, Kirsten, Anne, Øystein og Lars.

Peder Julian Jenssen

Peder Julian Jenssen - Bekkarfjord
Peder ble født i Kjøllefjord i 1961. Han er utdannet bilmekaniker, men har nesten hele sitt voksne liv vært bonde i Bekkarfjord i Lebesby kommune. Han ble gift med Sissel Sandvik og de har seks barn: Eli Birgithe, Julianne Mathilde, Lars Oskar, Johannes (døde i fødselen), Tore Andreas og Simon Olai.Kilder:
Harald Barbala: Kiil Lund
disnorge.no
Lebesby.kommune.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar