mandag 2. februar 2015

Lars i Sandvik-slekta


Lars Jørgensen Sandvik, min farfar
 
Det var en vanlig navneskikk i Norge å kalle opp nyfødte barn etter foreldre og besteforeldre. Enkelte navn kan derfor bli gjengangere i de ulike slektene.

Jeg heter Lars Ove og er oppkalt etter farfar og farmor. Farfar het Lars Jørgensen Sandvik, mens farmor het Olava Sandvik (født Tengesdal). Jeg er alltid blitt kalt bare Ove. Når jeg spurte foreldrene mine hvorfor de ikke brukte Lars navnet mitt til daglig, var begrunnelsen at «det er så mange Lars Sandvik» - og dermed lett å forveksle.

Lars Sandvik født 1696
Går vi bakover i mi slekt, på Sandvik-garden, er Lars Torbjørnsen Sandvik den første Lars som dukker opp. Lars Torbjørnsen var født i 1696, og hadde Lars-navnet sitt fra sin morfar Lars Knutsen Nesheim(f.1626) fra Nesheim i Førre ved Haugesund. Lars Knutsen Nesheim si datter, Torbjørg, giftet seg med Torbjørn Johnsen Sandvik. De ble så foreldre til Lars Torbjørnsen. Lars drev halve Sandvikgarden, mens faren og stemora drev den andre halvparten.

Lars Torbjørnsen ble gift med Anna Johnsdatter fra Vikingstad på Torvastad. Annas foreldre eide halve Sandvik-garden, som hun og mannen Lars fikk arve. Anna og Lars fikk seks barn. Anna døde samme året som siste barnet ble født, kanskje i barsel, og Lars giftet seg på ny med Ingeborg Jonsdatter. Med henne fikk han to barn.

Etter dette er det ikke noen Lars Sandvik på garden, før min farfar Lars Jørgensen Sandvik ble født i 1892. Det har da gått seks generasjoner. Det er derfor usannsynlig at min farfar har sitt navn fra Sandvik.

Det kan nevnes at Lars Kro forpaktet Sandvik-garden i perioden 1799-1809. Lars Kro var sønn til andre kona til ett av Lars Torbjørnsens barnebarn.

Sandvikgarden lå omtrent rett innenfor den røde båten på Kårstø
 
Lars Jørgensen Sandvik
Det var vanlig praksis i Norge å kalle opp første sønn etter farfar og andre sønn etter morfar og tilsvarende på kvinnesiden. Min farfar Lars sin foreldre fikk åtte barn, fem jenter og tre gutter. Det var Lars si mor, Johanne, som hadde garden på Sandvik. Faren, Jørgen, kom fra Søvik ved Skjoldastraumen og skriftet navn til Sandvik når han ble bruker der etter giftermålet med Johanne.

Det betydde at Johanne og Jørgen sin første sønn ble kalt opp etter morfar John Sandvik og ikke etter farfar. Farfars navn var det sønn nummer to som fikk, og det var Lars Jørgensen Sandvik.

Lars Knutsen Birkeland
Lars Jørgensen Sandvik sin farfar het altså Lars, med etternavn Knutsen Søvik/Birkeland. Han var gift med Anna Jørgensdatter Søvik og de fikk sju barn. De tre første het alle Jørgen. De to første døde som spebarn.

Lars Knutsen og kona Anna overtok garden Søvik etter Annas foreldre. Søvik ligger mellom Aksdal og Skjoldastraumen i Tysvær kommune. De bodde på Søvik fra 1860 til 1884. I 1884 solgte de Søvik og flyttet som husmenn til husmannsplassen Sagatreet under garden Kyrkjeteig like sør for Skjold sentrum. Kyrkjeteig var Lars sin heimegård, og det var en bror til Lars som drev garden i 1884. Anna og Lars sin husmannsplass, Sagatreet, ble utskilt som eget bruk i 1899. Da skiftet også garden og familien navn til Birkeland. 

Lars Knutsen ble kalt "Lars stamper". Han styrte nemlig stampa på garden. Stampa eller stampemølle er et anlegg til bearbeiding av tøyer og skinn. I 1891 drev han "stamping" i tillegg til "Pladsbrug". Kona til Lars døde i 1903. Han giftet seg på ny like etter med Anna Serine Knutsdatter fra Vikebygd. De siste årene før Lars døde, i 1913, var de i folge hos sønnen Jørgen og svigerdattera Johanne. Etter at Lars døde, var andre kona hans fattiglem og folgeenke på garden Hatlastad ikke langt fra Kyrkjeteig.  

Lars Knutsen Trovåg
Lars Knutsen Birkeland ble oppkalt etter sin oldefar Lars Knutsen Trovåg. Mor til Lars Birkeland het Anna Olsdatter Trovåg. Hun ble gift med Knut Olsen og de var husmenn på plassen Kyrjeteig. Anna og Knut kalte altså opp sin sønn nummer tre, etter Annas morfar Lars Knutsen Trovåg.

Lars Knudsen Trovåg ble født i 1745 og var gift med den fire år yngre Ragnhild. Ragnhild og Lars var bønder på Trovåg i Vikebygd. I 1801 var de innerste hos dattera Brita og svigersønnen Ole Stensen, som da hadde overtatt garden på Trovåg. Brita og Ole er besteforeldre til Lars Knutsen Birkeland.

Hvor Lars Knutsen Trovåg har sitt Lars navn fra, vet jeg ikke. Jeg har ikke kommet lenger bakover i tid på denne slekts greina.

Lars Sandvik i nyere tid
Lars navnet i Sandvikslekta på Jørpeland stammer altså fra Trovåg i Vikebygd. Det gikk så via Skjold og Tysvær til Jørpeland. På Jørpeland var det følgende som het(er) Lars Sandvik:

Lars Jørgensen Sandvik, min farfar.

Lars Otto Larsen Sandvik, min onkel født 6. august 1925 og død 8. april 1958. (Bildet over til høyre)

Lars Arthur Johnsen Sandvik, fars søskenbarn født i 1930 og gift med Ingeborg Bjørheim.

Lars Ove Sandvik, artikkelforfatter.

Navnet har også gått videre til enda en generasjon. Mi søster Sissel Jenssen og mannen Peder Jenssen i Bekkarfjord i Finnmark, kalte sin første sønn for Lars Oskar.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar