tirsdag 23. desember 2014

Marie og John Sandvik


Jeg har ikke bilde av Marie og John, men dette er tre av Johns søsken.
F.v. Lars, Tøri og Jørgen J. Sandvik

Marie og John Sandvik vokste begge opp på Sandvik i Tysvær. Etter noen år i Stavanger, endte de opp på Jørpeland med ni barn.

John var eldste barnet til mine oldeforeldre Johanne og Jørgen Sandvik, og altså farfar Lars sin storebror. Han ble født på bruk 1 på Sandvik 18. mai i 1886. Tre måneder tidligere ble det født ei jente på nabobruket, den tidligere husmannsplassen Gønnevik under Sandvik (bruk 2). Grønnevik ble utskilt som eget bruk, og eierne Laurense Marie og John Johnsen Sandvik var nå selveiere. Det var Laurense Marie og John som 15. februar 1886 fikk sitt barn nummer ti. Hun ble kalt Marie Josefine (Maria Josephine i dåpsattesten).

Kart over Sandvik-gardene. Grønevik ved sjøen, og
Johns heimegård midt på kartet.

John Jørgensen sine søsken har jeg presentert på bloggen tidligere.

Marie Josefine sine ni søsken kjenner jeg lite til. I Tysværboka er disse nevnt: Malene Lisbet født 1863, ugift i 1910. John født 1865, ugift i 1895. Gunla født 1868, til Amerika i 1888. Lars født 1870 og død samme år. Laurits Edvard født 1871 og død 1872. Ingeborg født 1873. Hun fikk datteren Laura Andrine utenom ekteskapet i 1896. Flyttet til Stavanger i 1898. Laura Andrine bodde hos besteforeldrene i 1900. Laurits Bendik født 1875 og død 1888. Arnt født 1878 og død 1882. Rakel Alida født 1883, til Amerika i 1906.

John Johnsen Sandvik var født på bruk 4 på Sandvik, og han var søskenbarn til Johanne Sandviks far. Den nyfødte Marie Josefine var altså tremenning til nabokona og senere svigermor, Johanne, mor til den andre nyfødte på Sandvik, John Jørgensen.

I 1900 var det folketelling på Sandvik. John Jørgensen var da gardsarbeider heime hos foreldrene. 7. oktober samme år var det konfirmasjon i Tysvær kirke. Både John Jørgensen og Marie Josefine ble konfirmert denne dagen, med karakter «Meget god».

Nymansveien 75
Nymannsvein 91

13. mars 1910 var det bryllup i St. Johannes kirke i Stavanger. Fabrikkarbeider Marie og matros John ble da viet. De oppgav begge Nymannsveien 75 som bopel. Etter bryllupet flyttet de til en leilighet i Haukeligaten 54, og bodde der noen år før de flyttet tilbake til Nymannsveien, denne gang nummer 91. Her ble de boende til familien flyttet til Jørpeland.
  
DS Robert (foto Wikipedia). Fra åpningen av kanalen
i Skjoldastraumen i Tysvær 1905
Årdalsfjord. (foto Digitalmuseet)

John var matros på DS «Robert» av Stavanger. Denne båten var passasjerbåt, eiet av Stavangerske. I 1910 gikk båten i rute mellom Stavanger og Høgsfjord. Senere gikk båten en periode mellom Stavanger, Tau og Jørpeland. «Robert» ble i 1925 omdøpt til «Årdalsfjord» og ble satt inn i trafikk i ruta Stavanger-Tau-Alsvik-Kjøllevik-Vervik-Fiskå-Sørskår-Nessa-Årdal. I 1940 ble båten nedrigget til lekter som fraktet skrapjern fra Stavanger til stålverket på Jørpeland. Den ble senket ved «Pinå» på østre havn i Stavanger etter krigen. Etter noen år som matros, skiftet John arbeid og begynte som «kjører».

Kårstø. Sandvik innenfor den røde båten

John J. Sandvik var odelsgutt på bruk 1 på Sandvik, men flyttet likevel til Stavanger. Kanskje det var mer praktisk å bo der med hensyn til matros-jobben? Faren, Jørgen, var 48 år i 1910, og skulle normalt kunne drive garden i mange år enda. Men slik skulle det ikke gå. Far Jørgen fikk lungebetennelse januar 1912 og døde av denne sykdommen. Etter litt betenkningstid, ble familien enige om å selge garden på Sandvik. Mor Johanne flyttet til Jørpeland, hvor eldste datter Anna Lea bodde.

Svenskebyen på Jørpeland

Johns bror, min farfar Lars, flyttet til Marie og John i Stavanger. Lars ble gift med Olava i 1919 og flyttet til Jørpeland i 1922. Marie og John flyttet etter i 1925. De bosatte seg i "Svenskebyen". Første året var han lagerarbeider, men fikk arbeid på Stålverket i 1927. Ingen av disse brødrene ble gamle. Lars fikk lungebetennelse og døde i 1928, 36 år gammel. John ble syk og døde 28. juni 1937, 51 år. Marie derimot ble hele 88 år gammel. De siste årene bodde hun i en leilighet hos dattera Maggi Solgård på Tungland, nabohuset der jeg vokste opp. Jeg husker henne som en snill gammel dame, som far kalte «tante Maia».

Marie og John var foreldre til ni barn. Den eldste var Judith, gift med Arnold Gundersen og bosatt på Jørpeland. Nummer to het Mary og ble gift med Thoralf Førland. Olaf var nummer tre, og gift med Anne Karin Strand. Neste ble kalt Leif, og ble gift med Margareth Tungland. Alle bosatt på Jørpeland. Nummer fem var også en gutt, John, gift med Eva Tau og bosatt på Tau. Alise ble barn nummer seks kalt. Hun ble gift med Johnny Ruud og bodde i Oslo. Etter at hun ble enke flyttet hun tilbake til Jørpeland. Ingfrid (Ninni) ble gift med Karl Bjørheim, Margith (Maggi) giftet seg med Helmer Solgård, mens sistemann Lars ble gift med Ingeborg Bjørheim. Alle de tre siste bodde på Jørpeland.

I det nærmeste brune huset bodde Marie i sine siste år

Aftenbladet 30. juni 1937
Aftenbladet 1. oktober 1974


Denne annonsen satte Helmer Solgård inn i Stavanger Aftenblad
20. januar 1948. 10. februar 1949 var han på plass på Jørpeland
med jobb i Olaus Leas bakeri. Noen år senere ble han
gift med Maggi Sandvik.


Kilder:
Nils Dybdahl-Holte: Tysvær Gard og ætt 2
Stavanger Aftenblad arkiv
Digitalarkivet


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar