lørdag 20. desember 2014

Solvang i snart 100 år


Solvang
 
Solvang er en liten eiendom på Tungland med hus, anneks og brygge. Det er snart 100 år siden eiendommen ble utskilt fra hovedbruket.

1920 ble et spesielt år for Eli og Tore Torbjørnsen Fjelde. Etter ti år «på loffen» i Stavangerområdet, skulle de dette året flytte heim igjen til Jørpeland. I 1909 solgte Eli og Tore garden sin på Øvre Fjelde til Tores søster Rakel Sunde og flyttet til Ullandhaug. Senere bodde de både på Madla og i Stavanger.

Les mer om Eli og Tores flytteprosjekt 1909-1920

Eli og Tore hadde sju barn. Fem av dem var gift før foreldrene flyttet til bylandet. I 1916 ble siste dattera, Marie, gift med styrmann Ludvig Bredal i Stavanger. Yngste sønnen Sigurd Teodor på 21 år og sønnen Tomas Emil på 27 var enda ikke gift da året 1919 gikk over i 1920.

Solvang i 1941
 
Men Tomas hadde funnet si utkårede. Hun var tjenestepike på en gård på Madla, men kom opprinnelig fra Helleland og Bjerkreim. Tomas og Inga skulle gifte seg dette året og i familieråd var de enige om å flytte til Jørpeland, sammen med Tomas sine foreldre og bror.

Malene Tungland var gift med Rasmus Larsen Tungland og de drev gardsbruk på Tungland (gnr.53 bnr.10). Malene, også kalt Mallin, var datter til Eli og Tore. Tore hadde drevet med fiske hele sitt voksne liv, og var nok interessert i ei tomt langs sjøen. Dette kunne Mallin og Rasmus hjelpe ham med, og et lite stykke av garden deres ble utskilt. Her bygget Eli og Tore sin nye heim, et hus med to leiligheter, loft og kjeller.
 

Utsnitt av Tungland med Solvang til høyre.
 
Den nye eiendommen fikk navnet Solvang og ble registrert med gardsnummer 53 og bruksnummer 29. Eli, Tore og sønnen Sigurd Teodor flyttet inn i første etasje, mens de nygifte, Inga og Tomas, flyttet inn i andre etasje. I tillegg til huset, ble det også bygd et grisehus, som også inneholdt utedo, samt ei egen brygge.

Eli og Tore var på dette tidspunkt passert 60 år, og begynte derfor å tenke på alderdommen. I 1922 skrev de et testamente der sønnene Tomas og Sigurd Teodor skulle arve huset, mot at de gamle skulle få bo der så lenge de levde. Sønnene var også forpliktet på å forsørge dem så lenge de levde.

foto: da.no widerøe

Testamentet sier:

Som betaling for det kropslige arbeide vore 2 sønner Thomas og Sigurd T. Fjelde har utført for os ved samarbeide paa eiendommer, likesom de og skal paata sig at ha fuldt ut tilsyn med os i vor alderdom, testamenterer vi vor eiendom gr.nr.53 Br.nr.29 av skyld 1 øre paa Tungland i Strand Herred, med grund og paastaaende husbygning saaledes at disse vore 2 sönner faar dette som en ekstra gave efter vor död.

Tore levde til 1929. Han var da 69 år gammel. Eli levde til hun ble 82 år, og døde i 1942. Sigurd Teodor giftet seg i 1930 med Irene Larsen. De fikk ingen barn. Inga og Tomas fikk fem barn, Tore, Marton, Sverre, Ingrid og Eli (mi mor).

Eli og Tore T. Fjelde med barnebarna Tore, Marton og Sverre
 
I 1959 døde Tomas, mens kona Inga levde til 1973. Inga og Tomas sin sønn, Sverre, hadde da mora døde, fått Irene og Sigurd Teodors del av huset. Det ble derfor til at han overtok hele eiendommen. 17. januar 1974 ble det tinglyst at Sverre overtok hele huset og at Irene og Sigurd Teodor hadde føderåd til eiendommen. Det vil si at de kunne bo der så lenge de levde. Huset hadde inntil denne datoen stått på Eli og Tore Fjelde, så sorenskriveren måtte skrive en erklæring om at Sigurd og Thomas Fjelde hadde «grunnbokheimel til eiendommen, som testamentarvinger.»

Et lite portrett av Irene og Sigurd Teodor Fjelde

I juni 1975 kjøpte Sverre naboeiendommen Indretun gnr.53, bnr.142 av Berta Langeland, Elly Jøssang og Gerda Heggheims barn. Berta, Elly og Gerda var døtre av Mallin og Rasmus Larsen Tungland og Sverres søskenbarn. I 1980 flyttet Sverre og kona Tordis inn i nytt hus på denne tomta, som ligger like ovenfor Solvang, med en tarm ned til sjøen.

F.v. Inga, Tomas, Trond Ivar, Sverre, Irene og Sigurd, alle Fjelde
 
Sigurd Teodor døde i 1989, 90 år gammel, mens kona Irene døde i 1997, neste 93 år gammel. Det siste som har skjedd på Solvang er at andre etasje er blitt revet, mens første etasje er bygget ut. Grisehuset er omgjort til anneks. Det er Sverres datter som nå eier Solvang.

Solvang 2014


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar