søndag 5. oktober 2014

Ordfører familien

Tønnes Tollefsen Bjerkreim
I Bjerkreim kommune har det i følge geni.com vært 30 ordførere. En god del av disse er av oldefar Martin Efteland sin familie.
 
I en julesang synger vi «slekt skal følge slekters gang». Det ser ut til å gjelde på mange fronter, også i politikken. I mi slekt er det i hovedsak husmenn og leilendinger. Jeg har ikke funnet mange som var politisk engasjert. Unntaket er altså slekta i Bjerkreim. Her følger en liten oversikt over ordførere fra oldefar Martins familie.
 
Tønnes og Gunnhild Birkrem
 
Tønnes T. Birkrem
Bjerkreim fikk sin første ordfører i 1838. Det var bonde og lensmann Tønnes Tollefsen Birkrem (Bjerkreim)(bildet til høyre). Han deltok mye i styringen av kommunen. Han var lensmann i Bjerkreim 1855-1876. Konstituert i 1855 og fast fra 1856. Tønnes og kona Gunhild bygde seg et stort heimehus før 1849. Huset ble bygd om i 1857, og fikk da to etasjer. Det var det første to etasjes huset i Bjerkreim. I tillegg til å være lensmannshus, rommet det også gjestgiveri og postkontor. Tønnes var oldefar Martin sin farfar. Kona Gunnhild var i tillegg til å være Martins farmor, også faster til Martins kone, Karen. Tønnes var ordfører i to år, fra 1838-1839.


Erik Adamsen Lauperak
Den neste ordføreren i familien var Erik A. Lauperak. Eriks far, Adam Lauperak, var søskenbarn til Tønnes T. Birkrem. Adam flyttet til Stavanger, og her ble Erik født. I 1841 overtok Erik farens heimegard på Lauperak, etter farbroren Claus. Han var aktivt med i politikken i Bjerkreim, og ordfører i 1846-1849. I 1856 solgte han garden og flyttet til Bergen.


Tønnes Tollefsen Bjerkreim
Tønnes T. Bjerkreim var ordfører i Bjerkreim i to år, 1898-1899. Tønnes var barnebarn til Tønnes T. Birkrem og min oldefars halvbror på farssiden. Tønnes drev heimegarden på Bjerkreim fram til 1913, da han flyttet til Østlandet. Han er far til sangforfatter Trygve Bjerkreim.

Gitle Birkrem og kona.

Gitle Andersen Birkrem
Seks år etter at oldefars halvbror Tønnes gikk av som ordfører, overtok en annen halvbror embetet. Denne gang var det halvbroren på morssiden, Gitle A. Birkrem. Gitle er den av Bjerkreims ordførere som har fungert lengst. Han var ordfører fra 1905 til 1919, altså 14 år. Gitle var lærer og kirkesanger og senere skoleinspektør i Rogaland fylke. Han er grundig omtalt i andre artikler på bloggen min.


Arne Gjedrem
Arne Gjedrem var den neste ordføreren i oldefar Martins familie. Arne var svigersønn til Tønnes Tollefsen Bjerkreim, gift med dattera Gudrun. Arne var bonde på Gjedrem, og oldefar Martins datter Guri var tjenestepike på gården hans en periode. Arne var ordfører i tre perioder. Første perioden var i 1923-1925, andre periode var fra 1935 til krigsutbruddet i 1940. Da krigen var slutt, fortsatte han som ordfører i perioden 1945-1947.


Tolleiv Gjedrem
Gudrun og Arne Gjedrem sin sønn, Tolleiv Gjedrem, var også ordfører i Bjerkreim. Han var odelsgutt, og overtok heimegarden på Gjedrem. I 1968 ble han valgt til ordfører, og satt i dette tillitsvervet i åtte år, fram til 1975.
 
 
Asbjørn Gjedrem
Siste mann av oldefar Martins slektninger som har vært ordfører i Bjerkreim var Asbjørn Gjedrem. Han var sønn til Tolleiv og odelsgutt på Gjedrem. Asbjørn var ordfører fra 1999-2003.

Det betyr at av de 176 årene Bjerkreim har hatt ordfører, har det vært familie til oldefar som har vært i stillingen i 46 av disse årene.


 

Kilde: Lisabet Risa: Bjerkreimboka
geni.com
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar