onsdag 12. oktober 2016

Wallem på Jørpeland

Wallem-huset (foto: Alsvik)

I 2009 kjøpte mine foreldre et hus i rekke i Wallemveien. På denne tomta sto det gamle Wallemshuset. Hvor kom Wallem-navnet fra, og hvem var familien Wallem?

Vi starter med en spesiell historie fra andre siden av fjorden, nærmere bestemt på Høle.

Brud 22 år brudgom 77 år
På Høle bodde det i 1845 en mann på 77 år som hadde en del kapital. Om han var ungkar eller enkemann vet jeg ikke, men Rasman Rasmansen som han het, hadde antakelig behov for pleie og omsorg i sin alderdom.

I ei lita bygd midt i Sirdal var situasjonen en annen. På garden Guddal var det krisestemning. Far i huset, Torkel Bjørnsen Guddal, hadde noen år tidligere måtte pantsette garden. Nå var situasjonen prekær, og tvangsauksjon var ikke til å unngå.

Men situasjonen finner likevel en løsning, på høyst spesielt vis. Torkel Guddal hadde ei datter på 22 år som i sin fortvilelse over familiens ulykke, var villig til å ofre seg selv. Av en ukjent grunn ble det kontakt mellom Rasman på Høle og familien på Guddal. Rasman tilbød seg å kjøpe garden på Guddal, mot at Torkel sin datter Berta Marie ville gifte seg med ham. Berta Marie var villig til dette, noe som førte til at familiegarden på Guddal ble reddet og familien hennes kunne fortsette å bo i heimen i Sirdal.

Barta Marie (Guddal) Notvik (foto: Alsvik)


Dermed var det klart for bryllup der bruden var 22 år og brudgommen 77. Berta Marie og Rasman fikk 11 år sammen, før Rasman døde 88 år gammel i 1856. Etter Berta Maries foreldre døde, fortsatte en av hennes brødre å drive garden. På 1880-tallet solgte Berta Marie og hennes nye mann garden til denne broren.

Nytt bryllup og bosetting og Notvik
To år etter at Berta Marie ble enke, sto hun brud for andre gang. Denne gang var brudgommen seks år yngre enn bruden og het Erik Torsteinsen og var fra Røynli i Høle. Erik var enkemann med ei datter som het Tobia Johanne (f.1850). I første ekteskapet bodde Erik i Forsand, men flyttet senere til Stavanger. Da han og Berta Marie Torkelsdatter giftet seg, slo de seg ned i Bersagel, mellom Høle og Riska. Men kort tid etter, i 1861 flyttet de til Notvik like sør for Jørpeland. Her fikk de skøyte på en liten gard, Notvik bruk 1. I tillegg til gardsbruk, drev Erik også med båtbygging.

Fjelde skole 1898. Lærer er Thore Wallem (foto: Alsvik)


Berta Marie og Erik fikk tre døtre, Maren Tobia (f.1859), kalt Maria, Rakel Serine (f.1861) og Berta Eline (f.1863). Dermed var familien blitt til mor, far tre søstre og ei halvsøster. Det var eldstesøster Tobia Johanne som overtok driften av garden i Notvik. Hun ble gift med Aslak Aslaksen Jøssangbakken. Aslak var en kjent båtbygger.

Tobia Johanne og Aslak flyttet en periode til Stavanger, men kom tilbake til Notvik ca. år 1900. De fikk 11 barn, og sønnen Erik overtok driften av bruket. Han fikk også skøyte på garden etter besteforeldrene, men han solgte garden ut av slekta i 1927. En annen av Maren Tobia og Aslak sine sønner, Hans, fikk utskilt ei tomt i Notvik (bruk 2). Han drev med fiske og båtbygging. To av Hans sine sønner bodde også i Notvik, Alfred Notvik og Martin Notvik.

Den eldste datteren til Berta Marie og Erik Notvik ble gift til Tungland. Maren Tobias utkårede var Ole Olsen Tungland. De ble bosatt på Fløysvik, Tungland bruk 3. De fikk fem barn. Sønnen Ole overtok garden. Han ble far til bl.a. Olav, Ragnvald, Magnus og Kåre Tungland. En annen sønn, Edvard Bertinius, fikk utskilt et eget bruk ned mot sjøen. Han ble far til Hanna (mi filletante) og Eldbjørg Tungland.

Datter nummer to, Rakel Serine, ble gift med Torstein Kristiansen Fjelde og bosatt på Nedre Fjelde. De fikk åtte barn. Blant deres barnebarn er Selma og Kristian Heimlund, Tomas Nygaard, Else Vatland, Signy Ravnås og Bjørn Norheim.

Svenskebyen og Wallem. Wallemhuset bak det 
store huset t.vh. i Svenskebyen. (foto Wideroe)

Til Wallem
Den yngste av døtrene havnet på Jørpeland, bruk 1. Thore Olsen Valheim fra Årdal kom til Strand i 1877. Han var lærer på Idse, Kvalvåg og Jøssang, og her traff han den 11 år yngre Berta Eline Notvik. De ble gift i 1881 og bodde det første året heime hos Berta Eline sine foreldre i Notvik. Men allerede i 1882 fikk de kjøpe garden på Jørpeland. Berta Eline og Thore beholdt Thore sitt etternavn, Wallem, som er en gammel utgave av nåværende Valheim.

De fikk etter hvert 11 barn. Tre sønner utvandret til Amerika, to slo seg ned i Stavanger, mens to døde som små. Sønnen Thorwald Bertinius fikk skilt ut ei tomt like under Jonsokberget, og startet butikk der. I 1927 omkom han ved drukning, og den ugifte søsteren Marta overtok eiendommen og butikken. Marta overtok også heimehuset etter foreldrene.

Wallem-tomta i 2016 i forgrunnen.


De to siste barna ble gift og bosatt på Jørpeland. De fikk skilt ut tomt på heimebruket. Martha Sofie ble gift med en innvandrer fra Sverige, Johan Filip Sundsröm. Johan Filip var født i Avesta i Sverige. I 1910 hadde han arbeid på Ringerike, og kom til Jørpeland for å arbeide på Stålverket i 1915. Martha Sofie og Johan Filip ble foreldre til åtte barn, bl.a. Klara Steinsvåg og Ester Beathe Fjelde (mi filletante).
 
Stavanger Aftenblad 17.04.1953

Den yngste av Berta Eline og Thore Wallems barn het Hulda og ble gift med Tore Grødem. De fikk to barn, Tor Kjell og Terje.

Thore Wallem fortsatte som skolelærer etter at han flyttet til Jørpeland. Han var også Jørpeland sin første postbestyrer. I tillegg var han formann i fattigstyret og medlem i skolestyret i flere år. Han var også første formann i totalavholdslaget på Jørpeland, og medlem av det første styret i Jørpeland Forbruksforening.

Wallem-garden. (Foto: Schmidt samlingen)


Thore omkom i ei ulykke vinteren 1917. Han var da med på tur med skoleklassen sin og gikk på skøyter på isen. Her var han uheldig og falt og slo hode hardt i isen. Slaget medførte at han fikk hjerneblødning og senere slag. Han døde av dette i april 1917, 65 år gammel. Kona Berta Eline levde som enke i 36 år. Hun døde i 1953, 90 år gammel.

Svenskebyen


Store forandringer på Wallem
Etter at Marta Wallem døde i 1988 ble eiendommen solgt. Det gamle huset på Wallem ble revet og det ble satt opp to rekker med fire hus i hver rekke på tomta. Mine foreldre kjøpte et av disse husa i 2009 og flyttet dit fra Tungland.

Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Per Seland: Bygdebok for Sirdal
http://www.strandhistorie.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar