onsdag 29. juli 2015

I farfars rike


Sandvik med Kårstø i bakgrunnen
 
De første tjue år av sitt liv bodde farfar på Sandvik i Tysvær. Røttene hans er i hovedsak fra Tysvær, Karmøy og Skjold.

Tirsdag 28. juli var jeg en tur for å se nærmere på noen av plassene i nordfylket som jeg stammer fra.

Susort
Kommer du kjørende sørfra fra Bokn, er Susort den første garden du kommer til i Tysvær. Fra denne garden kom Tøri Susort. Hun giftet seg i 1851 med John Sandvik. Tøri og John ble foreldre til fire barn, den yngste het Johanne og er mi oldemor.
 
Susort

Sandvik
Sandvikgarden med ulike bruk ligger i vernesonen for Kårstøanlegget. Gardene på Sandvik ble ekspropriert av Statoil og fraflyttet på 1980-tallet. Eneste unntak er det østligste bruket som enda er bebodd. Jordene på Sandvik blir slått av en nabobruker.

Fra Sandvik
 
Jeg har slekt fra Sandvik i alle fall tilbake til 1500-tallet. Oldemor Johanne overtok halve Sandvikgarden i 1887, da hun giftet seg med Jørgen Søvik. Jørgen tok Sandvik-navnet. I 1912 døde oldefar Jørgen av lungebetennelse, og oldemor solgte garden i 1915 og flyttet til Jørpeland. Det er med andre ord 100 år siden garden gikk ut av vår slekt.

Tippoldefar John Sandvik hadde en bønnestein på garden.
Kanskje det var denne?
 
Tysvær kirke
Tysvær kirke er kirken som Sandvik var knyttet til. Kirken ligger i Tysværvåg. Folket på Sandvik var haugianere, og nært knyttet til kirken. Johanne sin bestefar, Erik Sandvik, var med å bygge Tysvær bedehus på 1840-tallet. Johanne hadde et søskenbarn, Berthe Christine Knudsen Susort, som reiste til Sør-Afrika som misjonær i 1885, samtidig som Sivert Gjerde tente sine landsmenn for misjon i Kina. Jeg fant mange kjent etternavn på gravsteinene, men ingen av mine nærmestes graver er bevart.

Tysvær kirke
 
Sivert Gjerde fra Tysvær tente en brann
for misjon i Kina. Han reiste selv til Kina, men døde kort tid etter ankomst.
 
Søvik
Oldefar Jørgen Sandvik kom fra garden Søvik mellom Aksdal og Skjoldastraumen. Foreldrene til Jørgen het Anna og Lars Søvik. Det var Anna som hadde si slekt fra Søvik. Anna og Lars drev Søvik fra de giftet seg i 1860 og fram til 1884. Da flyttet de til husmannsplassen Sagatreet under garden Kyrkjeteig, hvor Lars stammet fra.

Søvik. Måtte ha hjelp fra widerøsamlingen for et bilde fra Søvik
 
Sagatreet – Birkeland
Husmannsplassen Sagatreet ligger sør for Skjold sentrum. Da Anna og Lars Søvik kom til Sagatreet skiftet både familien og plassen navn til Birkeland. Både Lars sine foreldre og besteforeldre var i sin tid bønder på garden Kyrkjeteig, som Sagatreet ble utskilt fra.

Om dette er Sagatreet, vet jeg ikke. Men det er fra samme området.
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar