fredag 1. september 2017

Siste nytt fra Rodabakken

Steinvor fra Rodabakken og mannen Torbjørn Fjelde.

Rodabakken er en liten gard mellom Leite og Bjørheimsbygd i Strand. Det er ikke hver dag det er nyheter fra denne plassen i Stavanger Aftenblad.

Et søk i arkivet til Aftenbladet gav imidlertid noen treff som kan være av interesse:

John Rodebakken døde i vår

Stavanger Aftenblad 22.12.1905

Det er Aftenbladets utrettelige utsending i Amerika, Berthel L. Bellesen, som her bringer nytt og hilsener fra Rogalands-Amerikanere til slekta i gamlelandet. John Rodebakken var bror til mi tipp oldemor Stenvor Fjelde. I artikkelen "Fra Rodabakken til Amerika" har jeg skrevet litt om familien på Rodabakken. John emigrerte allerede våren 1849, kun 22 år gammel. Nå var han altså død, "men enken og flere voxne sønner bor rundt i nabolaget; alle er velstaaende."

17. juni 1949 står en ny hilsen i Stavanger Aftenblad fra familien Rodebakken i Amerika. De har nå tatt etternavnet Johnsen etter faren John Rodebakken:


Det er altså Johns barn Isak og Claurense som hilser slekta i Strand og ber dem skrive til adressa: Lansboro, Minnesota.

Elg sett på Rodabakken

Neste hending fra Rodabakken omtalt i Aftenbladet var visst en stor sensasjon:


Denne hendelsen er rapportert i Aftenbladet 27. september i 1918.

Spesiell revejakt
 
I juni 1934 rapporterte Aftenbladet om en annen spesiell hendelse fra dyreverden. Denne gangen gikk det dårlig med en nærgående rev:

Aftenbladet 05.06.1934

Udbjørg og Knut Østerhus gullbryllup
 
Udbjørg Østerhus ble født på Rodabakken i 1864. Far hennes var den siste i min slekt som drev denne garden. Hun var søskenbarn til min oldefar Tore "Flåden" Fjelde.  Udjørg og mannen Knut fikk en fin omtale i Aftenbladet da de feiret sitt gullbryllup i 1933:

S.A. 01.11.1933

Flystyrt ved Rodabakken

Mer dramatisk var oppslaget i Aftenbladet 8. januar 1953. To jagerfly hadde kollidert i Årdalsfjorden. Det ene styrtet i Holtaheia, mens det andre styrtet like ovenfor Rodabakken:

Aftenbladet 08.01.1953

 


(Oppdatert artikkel, første gang publisert 07.11.2014)


2 kommentarer: