fredag 2. mai 2014

Ei myndig gammel dame

Bjergøy. (Foto: Erik Haugland. Wikipedia)
Åtti år og nygift med en kar på trettiseks. Barn som er betydelig eldre en ektemannen. Her er det rom for mange forviklinger.

Kristoffer Birkeland var en bonde på Feda ved Kvinesdal, som levde på slutten av 1500-tallet og inn på 1600-tallet. Han var en av min fars forfedre. Kristoffer hadde tre sønner som alle havnet som bønder i Sjernarøy i Ryfylke. Først kom de to eldste, Børge og Klaus. Den tredje var den betydelig yngre broren, som het Hans.

Børge og Klaus kom til Ryfylke antakelig mellom 1620 og 1625, mens Hans kom ca. år 1650. Da var han 35 år gammel. Børge var bonde på øya Aubø og Klaus på Kåda på Randøy, begge i Sjernarøy. På Bjergøy i Sjernarøy ligger en gard som heter Fora. Her skulle Hans havne.

På Fora var nettopp lensmann Truls Nilsen død da Hans ankom Ryfylke. Enka etter lensmannen het Torborg Sevatsdtatter Fora. Lensmannsfolket på Fora hadde fem barn, fire døtre og en odelssønn. I 1651 inngikk enkemor Torborg på 80 år ekteskap med Hans Birkeland på 36. Hans var da 15 år yngre enn Torborg sin sønn. Slikt blir det ofte bråk av.

Her kan du lese om Hans sin bror Børge Aubø, Feda-gutt som ble eiendomskonge i Ryfylke

Før Torborg og Hans giftet seg, spurte de Torborg sin sønn Siver Bjerga om Hans kunne få bo på Fora i fire år etter at Torborg var død. Torborg bodde på Fora så lenge hun levde, men med 44 års aldersforskjell, måtte en forvente at Hans ble tidlig enkemann.

Siver sitt svar var ett blankt nei. Vi forstår av det klare avslaget, at Torborgs ekteskap med Hans ikke var populært blant barna hennes. Men Torborg var ei dame med bein i nesen. Etter at Siver nektet å avtalefeste adgang for Hans til gården, tok hun på seg finstasen og reiste til Stavanger. Her oppsøkte hun lensherren og inngikk en avtale med han.

Det var en dramatisk avtale. Hun gav bort Fora til kongen, mot at hun og Hans skulle få være leilendinger på garden så lenge de levde. Så lenge Torborg levde skulle de få leie garden gratis, og etter hennes bortgang skulle Hans få leie garden på ordinærere leievilkår. Avtalen ble godkjent av kongen 8. oktober 1651.

Ingen av Torborgs fem barn aksepterte dette, og gikk derfor til sak mot mora, men de nådde ikke fram. Torborg levde til hun var 94 år. Etter hennes død prøvde barna igjen å gå rettens vei for å få tilbake garden. Retten kunne ikke gå imot kongens brev, så Torborg sine barn tapte igjen. Garden var dermed ute av Torborg si slekt.

Ei lita sund etter Torborgs død, giftet Hans seg på ny. Denne gang var aldersforskjellen like stor i motsatt retning. Bruden heter Sissel Tomasdatter og var kanskje 18 år, mens Hans var over 50. Med Sissel fikk han to barn, sønnen Jørgen som ble gift til Hodne på Rennesøy og dattera Mette som havnet på Askje.

Hans døde i 1674, snaut 60 år gammel. Enka, Sissel, fikk fortsette å bo på Fora så lenge hun levde. Sissel giftet seg på ny i 1680 med Bjørn Olssen og de fikk fem sønner. Hun døde i 1719, nærmere 70 år gammel.Kilde: Asgaut Steinnes: Børge Kristofferson på Aubø og ætti hans. Ætt og heim 1969.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar