mandag 10. mars 2014

Historien om Ragnhild og Thore Rodabakken II


"Hebe" som Ragnhild og Tore emigrert med.

I forrige artikkel hørte vi om Ragnhild og Thore Rodabakken og deres slekt, fram til at de flyttet til Rodabakken. Her skal vi følge dem videre, blant annet til Amerika.

Rogaland var et av kjerneområdene for utvandringen til Amerika på 1800 og 1900 tallet. Det er derfor ikke uventet at mange også fra mi slekt reiste vestover.

I en tidligere artikkel har jeg skrevet om en bror til mi mormor, Jakob Lorentz Efteland, også kalt Jack Eftland, som i unge år reiste til USA. Han fikk en trist skjebne «over there». Kun 49 år gammel ble han matforgiftet og døde. Han hadde ikke egen familie.

Jack Eftland sin historie

Også farmor hadde en bror som reiste til USA.  Han het Marcelius Tengesdal og utvandret i 1903 til Illinois. Ellers var det mange søsken av mine forfedre som emigrerte.

Litt mer om Marselius Tengesdal

Rodabakken
De eneste av oldefedrene som utvandret var Ragnhild og Thore Rodabakken. De flyttet fra Jøssang til Rodabakken i 1827 og var de første årene husmenn der. Senere overtok de garden som selveiere.

Ragnhild og Thore Rodabakkens første år

Ragnhild og Thore fikk ti barn. De to eldste ble født på Jøssang. Stenvor i 1823 og Gunvor i 1824. Stenvor døde 2,5 uke gammel. Gunvor ble gift til Nes på Heia. Barna deres flyttet til bylandet og til Amerika.

Tippoldeforeldre Torbjørn og Stenvor Fjelde.

De neste åtte barna ble født på Rodabakken. Jon(f.1827), Thore (f.1841) og Ragnhild (f.1845) emigrerte til Amerika. Stenvor (f.1830) giftet seg med Torbjørn Fjelde og bodde på Fjelde (mine tippoldeforeldre). Ivar (f.1848) døde etter tre dager. Han ble heimedøpt.

Tollak(f.1832) overtok Rodabakken etter foreldrene i 1864. Han ble gift med Magla Vatne og de fikk seks barn. Fire av disse døde som små, mellom 2 og 10 år. Dattera Ragnhild giftet seg med Thore Kristiansen Fjelde og bodde på Nedre Fjelde. Etterkommere er bl.a. Ragnar Fjelde, Kaspara Fjelde Idsø, Thorleif Fjelde. Den siste dattera, Udbjørg, giftet seg med Knut Østerhus og bodde på Østerhus. Etterkommere er bl.a. Knut Dalen, Selma Barka, Ivar Østerhus og Marta Kleven.

Sønnen Erik(f.1835) giftet seg til Melberg. Hans eneste datter flyttet til Goa på Randaberg. Den siste av barna til Ragnhild og Thore var Inger (f.1838). Hun ble også gift til Melberg. Hennes etterkommere er bl.a. Sigurd Melberg og Sigurd Reidar Alsvik.


Jon emigrerte med "Ebenezer"

Det store oppbrudd
Hvordan gikk det så med Ragnhild og Thore på Rodabakken. Selv om de fikk en god folgekontrakt med sønnen Tollak, valgte de å emigrere til Amerika allerede året etter at de solgte garden. Da de la ut på den store reisen, var Ragnhild 65 år og Thore 69. De er noen av de eldste emigranter man vet om.

Sønnen Jon var reist til Amerika allerede våren 1849, kun 22 år gammel. Han bosatte seg i Mabel, Fillmore Country i Minnesota. I 1865 var han heime på besøk hos foreldrene, og fikk dem med seg over Atlanteren. Men ikke bare foreldrene Ragnhild og Thore ble med til USA, også søsknene Ragnhild og Thore med kone og ett barn var om bord da skipet la fra kai.

Det var våren 1865 at familien fra Rodabakken gikk ombord i barken Hebe (se bilde). Skipet var eid av J. A. Køhler og CO i Stavanger og var bygget i 1851. Avgang fra Stavanger var 28. april, og de ankom Quebec i Canada 29. mai. De var ikke alene om bord. Til sammen var det 254 passasjerer med på overfarten. De fleste fra Rogaland.

Det ble ikke noe langt opphold for de gamle i Amerika. Ragnhild døde etter kort tid i USA. Thore må ha lengtet heim, for ved folketellingen i 1875 var han tilbake på Rodabakken hos sønnen Tollak. Han ble boende på Rodabakken til han døde i 1885, neste 90 år gammel.

Adriatic. I 1910 var båtene forandret. Min gammelonkel Marcelius Tengesdal
reiste tilbake til Amerika med dette skipet i 1910 etter et Norgesbesøk
Kilder:
Jan Alsvik Folk i Strand m.m.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar