lørdag 8. mars 2014

Historien om Ragnhild og Thore Rodabakken I


Jøssang ligger omtrent midt i bildet ved Botsfjorden.
Lysefjorden i forgrunnen og Jørpeland bak t.v.

Ragnhild og Thore Rodabakken vokste opp på henholdsvis Jøssang og Tjøstheim i Strand. Mesteparten av sitt voksne liv tilbragte de som bønder på Rodabakken.

Det var trange kår for de fleste i Norge for 200 år siden. Mange bodde på små gårdsbruk eller husmannsplasser. Ofte rammet sykdom og ulykker hardt og uforståelig. Slik gikk det i høyeste grad med Ragnhild Rodabakkens foreldre Stenvor og Erik Jøssang.

Stenvor og Erik Jøssang
I 1801 overtok Stenvor fra Forsand og Erik fra Ims husmannsplassen Jøssanghagen, også kalt Jøssanghaugen, på Jøssang i Strand. Tre år tidligere var de blitt gift, og de bodde de første årene i Vika i Forsand. Da de flyttet til Jøssang hadde de med seg to barn, Ivar og Ragnhild, og Stenvors mor Kristi.

Denne familien opplevde mange tragedier. I tillegg til de to barna som ble født i Forsand, fikk Stenvor og Erik ytterligere fem barn på Jøssang: I 1803 kom barn nummer tre, som de kalte Berta. Hun døde etter 12 uker. Tre år senere kom barn nummer fire, også det ei jente som de kalte Berta. Berta nummer to døde også som spebarn, kun 15 uker gammel.

I 1807 døde bestemor Kirsti, 80 år gammel. Samme år som bestemor døde, ble gutt nummer to født. Han fikk navnet Erik etter sin far. Den neste ble født i 1810, og ble selvsagt oppkalt etter bestemor Kirsti. Siste barnet ble også ei jente, født i 1816, og navnet ble nok en gang Berta. Hun fikk samme skjebne som sine navne-søstre. Tre uker etter at hun ble født, ebbet livet ut.
 
Bjørheimsbygd. Rotabakken ligger til venstre bak nærmeste fjell

I 1821 døde Erik si mor. Hun bodde på Ims i Høle og ble begravet der. Stenvor og Erik skulle selvsagt i begravelsen og brukte båt som framkomstmiddel. Men de nådde ikke fram. Da de var kommet til Høgsfjord, gikk noe alvorlig galt og begge druknet.

Heime satt søskenflokken på fire i dyp sorg. Det var Ivar på 23, Erik på 14 og de to søstrene Ragnhild (21) og Kirsti(11). Men tragedien var ikke slutt med det. Året etter at foreldrene druknet, skjedde det samme med bror Ivar. Dermed var familien på ni redusert til tre, de to søstrene på 22 og 12 år og broren Erik på 15. Erik blir heller ikke gammel. Han døde ugift i 1836, 29 år gammel. Kirsti ble gift i 1829 og bosatte seg på Jørpeland.

Ragnhild og Thore Rodabakken
Samme år som Hans Nielsen Hauge fikk sitt åndelige gjennombrudd, ble det født en gutt på Tjøstheim i Strand. Gutten het Thore og ble altså født i 1796. Han var nummer åtte av ti søsken, hvorav fire døde som små og en døde 23 år gammel av spedalskhet, kalt «arvesyge».

Stenvor og Torbjørn Fjelde. Stenvor var datter
til Ragnhild og Thore Rodabakken.

Thore Tjøstheim og Ragnhild Jøssang ble gift i 1823, og de overtok husmannsplassen til Ragnhild og søsknene på Jøssang. Men de ble ikke lenge på Jøssang. I 1827 flyttet de om lag ei mil lenger nord, og overtok husmannsplassen Rodabakken.

Rodabakken er en liten husmannsplass mellom Bjørheimsbygd og Leite i Strand kommune. Husmannsplassen lå under garden Øvre Bjørheim i Bjørheimsbygd. Her var familien husmannsfolk i 27 år før de endelig ble selveiere på Rodabakken bruk 1 i 1854.

Ragnhild og Thore solgte garden videre til en av sønnene i 1864 og sikret seg folge. De skulle årlig ha 1 tønne bygg, 4 tønner havre, 2 tønner poteter, fri bruk av «Kariageren» inkludert gjødsel, beite for 8 sauer, 2 kyr og 2 geiter. Videre skulle de ha 12 merker tran, 1 skjeppe salt, fritt husvære i kammerset samt loftet over kammerset. Dette var ei bra folge.

Ragnhild og Thore er mine tipp tipp oldeforeldre. Dattera Stenvor, giftet seg med Torbjørn Fjelde. Stenvor og Torbjørn fikk mange barn, bl.a. Tore som også kalt ble kalt Flåden og var min oldefar.

Her kan du lese hvordan det gikk med Ragnhild og Tore på Rodabakken

Kilde:
Jan Alsvik Folk i Strand m.m.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar