fredag 8. desember 2017

Farmor Olava Sandvik sin historie

Olava Sandvik
Farmor Olava Sandvik ble født på garden Kjosavik i Høyland i Sandnes kommune i 1896. Etter kort tid flyttet hun med familien videre til Tengesdal i Høle, så til Stavanger før hun ende opp på Jørpeland.

Året 1896 var bare ti dager gammelt da det ble født ei jente på Kjosavik i Høyland. Det var Olava Olsdatter Kjosavik som da så verdens lys. Første kjente slektning på Kjosavik var Olav Kjosavik, som er nevnt som leilending i 1563.

Foreldre fra Kjosavik og Tengesdal
Foreldrene til farmor Olava var Karen Gurine Mathiasdatter Tengesdal og Ola Torkellsen Kjosavik. Karen Gurines foreldre var først bønder på Lomeland i Gjesdal fra 1861, deretter på Nordland i Høle fra ca.1865 og endte opp på Tengesdal i Høle i 1866. Hennes far var vokste på Tengesdal bruk 4, mens mora var fra Lomeland. Karen Gurine var eldst av seks søsken, og født på Lomeland i 1861.

Ola var født og oppvokst på bruk 4 på Kjosevik. Olas far var bror til Karen Gurines far, så farmor Olavas foreldre var søskenbarn. Olas mor var fra Kjosavik og vokste opp på bruk 2 der. Han hadde en eldre bror som flyttet til Skjørestad på Sandnes, og seks yngre søsken hvorav tre døde som små. Ola ble født på Kjosavik i 1860.

Karen Gurine t.v. deretter døtrene Gurine, Karoline 
og Olava med  sønnen Magnus på fanget

Den 14. november i 1882 ble Ola gift første gang. Han var de 22 år gammel. Bruden het Martha Thoresdatter Kylles, og var fra Kylles ved Sviland. Fram mot sommeren 1883 var gleden og forventningen stor. Martha og Ola skulle bli foreldre for første gang. Istedenfor glede skulle det bli tragedie. 27 juni fødte Martha ikke bare ett barn, men to. Tvillingene var begge gutter. Den en var dødfødt, mens den andre levde noen få timer før også han døde. I kirkeboka for Høyland er den dødfødte ført i protokollen for dødfødte uten navn, slik det var vanlig på den tiden. Han som fikk noen få timer på jord, fikk navnet Thomas. Dette svangerskapet og fødselen tok så mye på Martha at også hun døde, to uker etter senere, 11. juli 1883.

Dette var et tungt slag for den 23 år gamle Ola, men allerede høsten året etter hadde han funnet seg ny kjærest. Denne gang var den utkårede en nær slektning. Karen Gurine og Ola var søskenbarn. Fedrene deres var brødre og hadde vokst opp på en husmannsplass på Tengesdal. Karen og Ola fikk sin førstefødte halvannen måned før de ble gift. Ole Marcelius ble født 19. juni 1885 (til Amerika i 1903, ugift), mens bryllupet sto i Høyland kirke 4. august samme år. Faddere var Ola sin far Torkell Knutsen Tengesdal og Ola sin svoger Reinert Gabrielsen Øglend. Senere fikk Karen Gurine og Ola sju barn til: Torvald (1888-1949 ugift), Martin (1891-1972), Olaus (1894-1895 døde av meslinger), Olava (1896-1950), Maria (1898-1918), Karoline (1901-1983) og Gurine (1904-1957).

Kjosavik merket med svart prikk (kart: gule sider)

Oppvekst
Farmor Olava ble født 10. januar 1896 på Kjosavik. Kjosavik ligger omtrent midtveis mellom Lauvik ferjekai og Sandnes by. Bygda ligger på grensa mellom Høyland og Høle sogn og har periodevis hørt til i begge sogn. I 1896 hørte Kjosavik til Høyland, så farmor ble derfor døpt i Høyland kirke. Dåpen var 23. februar 1896 og hennes faddere var Reinert G. Øglend (svoger, gift med Olas søster Gunnhild Taletta), Tobias Knutson Veraland (gift med søstre fra nabogarden på Kjosavik, Rakel Olene (1.g) og Grete Elisabeth Kjosevig (2.g)), Rasmus C. Kjosevig (ukjent), Marie Torgersdatter (Mor til Ola), Gina T. Kjosevig (søster til Ola) og Gina M. Tengesdal (søster til Karen).

Farmor Olava Sandvik

Karen og Ola var bønder på Kjosavik i 16 år, fram til 1901. Kjosavik har blitt skrevet på flere ulike måter, blant annet Tjosevig, Kjosevig, Kjosevik og Kjosavik. Ola var døpt Ola, men brukte ofte Ole som fornavn. I 1901 var Olava blitt fem år. Familien hadde da bestemt seg for å selge garden på Kjosavik og i stedet kjøpe bruk 1 på Tengesdal, som var nabobruket til Karens hjemme gard. På bruk 1 var det også en trebunnfabrikk, men denne var ikke med i kjøpet. Prisen for garden på Tengesdal var kr.1500,-, og skjøtet ble tinglyst 23. februar.

Tengesdal i Høle

Ni år senere var Olava blitt gammel nok til å bli konfirmert. Konfirmasjonen skjedde i Høle kirke 25. september 1910. Hun fikk karakteren «Godt-meget godt». Tidligere samme år hadde Karen og Ola en annonse i Stavanger Aftenblad der de annonserte garden til salgs. Det ser ikke ut til at de fikk noen kjøpere, for familien ble boende på Tengesdal til 1917.

Hva Olava gjorde disse årene etter konfirmasjonen og fram til 1917 vet jeg ikke, men mye tyder på at hun var med foreldrene da de 17. april 1917 ble notert som innflyttere hos lensmannen i Hetland. Garden på Tengesdal, inklusiv trebunnfabrikken, ble tinglyst til ny eier i september.

Olava sammen med sin bror Martin

Viktige år i Stavanger
Familien flyttet inn i et hus i Hetlandsmarka, men allerede på høsten samme år flyttet de til andre etasje i Skagen 28 i Stavanger sentrum. Heller ikke her blir de boende særlig lenge. I mai 1918 flyttet familien videre til Hundvåg. Her opplevde familien en tragedie. Olavas søster Marie døde 11. november. Dette var mens spanskesyken herjet på sitt verste, så det er stor sannsynlighet for at det var den epedemien som rammet Marie.

Familiene flyttet tilbake til Stavanger sentrum i oktober 1919, og bodde da noen år i Herman Wedselsgate 6, hvor Olavas bror Martin bodde og var huseier. Siste flytting var 17. april 1923. Da bosatte Karen og Ola seg i Rosenbergsgate 44, og her bodde de til de døde. Ola døde 11. mai 1925 og Karen 2. mars 1929. I Karens dødsannonse står det at hun «gik hjem til Jesus i dag». Det tyder på at farmor Olav vokste opp i en kristen heim.

Bryllupsbilde fra 30.09.1919

Mens foreldrene flyttet fra sted til sted, hadde Olava fått seg jobb som tjenestepike på Hundvåg. På den tid ble hun også kjent med en Jørpelandsgutt som var vokst opp på Sandvik i Tysvær. De blir kjærester og bestemte seg for å stifte familie. Bryllupet stod i St. Johannes kirke i Stavanger 30. september 1919. Brudgommen het Lars Jørgensen Sandvik og forlovere var brudens mor Karen Gurine og brudgommens bror John.

Norsk Kundgjøringstidende 13.09.1919

Klokkerboka i St. Johannes menighet

Ni år som mann og kone
Jeg har ikke funnet ut hvor Olava og Lars bodde etter at de var gift, Men det var en eller annen plass i Stavanger. Muligens bodde de hos Lars sin bror John, i Nymansgate 91. De nygifte hadde fått nyss i at den gamle slektsgarden på Sandvik var til salgs det året de giftet seg. De ville gjerne kjøpe den garden og slå seg ned i Tysvær, men kjøpet lyktes ikke.

To måneder etter bryllupet kom første barnet i familien. Datteren Johanna ble født 10. desember og elleve måneder senere kom jente nummer to, Klara (f.23.11.1920). Nummer tre ble født halvannet år deretter. Det var en gutt som fikk navnet Jørgen, med fødselsdato 8. april 1922.

Både Lars sin mor og flere av hans søsken var bosatt på Jørpeland. Her var det også et stålverk, som det var mulig å få arbeid på. Olava og Lars bestemte seg derfor for å ta med seg de tre barna og flytte til Jørpeland like før jul i 1922. Familien fikk leie andre etasje i et lite hus i Jørpelandsvågen. Dette huset eide Lars sin onkel Olaus Lea. Lars fikk arbeid på Stålverket, mens Olava var heimeværende med sine tre små. Godt og vel ett år etter at de var kommet til Jørpeland, ble barn nummer fire født. Det var Oskar, min far, som ankom 10.02.1924. Nestemann Lars Otto ble født 6. august 1925 og Magnus den 8 juli 1927.

I 2. etasje i dette lille huset bodde Olava med sine sju barn

Leiligheten i Vågen var knøtt liten og uten isolasjon. I tillegg bodde Lars sin søster med sin store familie i 1. etasje. Det betydde at familien bodde i trange kår. Men med Lars sin inntekt fra Stålverket, klarte nok familien seg tålig bra økonomisk. Det skulle imidlertid ikke vare lenge. Noen uker før jul i 1928 ble Lars syk. Det viste seg at han hadde fått lungebetennelse. Han overlevde ikke denne sykdommen, og døde to dager før julaften.

Dette var et voldsomt slag for hele familien, men ikke minst for mor Olava. Hun satt igjen uten inntekt og med seks barn å forsørge. Som om ikke det var nok, viste det seg at hun var gravid med nummer sju, og hun fødte Alf Odd 21. august 1929, åtte måneder etter at mannen Lars døde.

Lars og Olavas fire eldste barn. F.v. Klara, Johanna, Oskar og Jørgen

Enke i vanskelig kår
Olava fikk etter hvert arbeid som pedell på skolen på Jørpeland. Det var en krevende jobb hvor hun skulle vaske skolen og også fyre i vedovnen om morgenen slik at skolen var varm da elevene kom. Inntekten for denne jobben strakk derimot ikke til. Hun heklet derfor sengetepper som hun loddet ut til inntekt for familien. Lodd ble solgt ved å gå fra hus til hus på Jørpeland. Resten av det hun trengte for å dekke alle utgifter, fikk hun på «sosialen».

Så snart barna var konfirmert og ferdig med skolen, måtte de ut i arbeid og på den måten være med å dekke familiens utgifter. Guttene fikk arbeid på stålverket når de var gamle nok, og før det hadde de strøjobber. Min far var hjelpegutt hos onkelen Olaus Lea, både i butikken og på fraktebåten, kalt «Leabåten».

Olava sammen med barnebarna Odd Leif og Bjørn Reidar

I 1945 ble den første av barna gift. Det var Jørgen, som giftet seg med Lilly Kjøllevik. De andre barna som ble gift (Klara, Oskar, Magnus og Alf), ble ikke gift før etter at Olava var død. Hun fikk imidlertid oppleve to barnebarn som vokste opp, Odd Leif og Bjørn Reidar.

Ett par år etter krigen flyttet Olava og de seks ungdommene hennes fra Vågen og til et hus Stålverket eide på Langeland. Dette huset overtok senere Arthur Nessa og drev butikk i kjelleretasjen. Nå er det Preikestolen Kebab og Pizza som holder til i dette huset.

Farmor Olava hadde nok ikke mye fritid, men litt tid fikk hun utenom heimen. Hun var venninne med Tora Oftedal. De var naboer og kollegaer på skolen. Om sommeren var de ofte sammen på Tungland for å bade i sjøen. Ellers var Olava glad i å lese, og ei favorittbok var «De elendige» av Victor Hugo. Kanskje det var ting i denne romanen som gav gjenklang i hennes liv.
  


Brå og tidlig død
Det tøffe livet som farmor levde, tærte nok på krefter og helse. Hun fikk etter hvert diagnosen hjertekrampe, og var en del plaget av det.

Om ettermiddagen 5. september 1950 var far min og spilte fotball. Han tok etter en stund en pause, og gikk hjem for å få litt mat. Det måltidet inntok han sammen med mor si, og far husket de minuttene med glede. Etter noen minutter gikk han tilbake til vennene sine på fotballbanen.

Han hadde ikke spilt fotball særling lenge før han hørte noen ropte på ham. Beskjeden var at han måtte komme hjem med en gang, for mor hans var blitt alvorlig syk. Etter måltidet sammen med far, hadde hun gått ut en tur. På veien like ovenfor hjemmet falt hun sammen og døde. Hun ble kun 54 år gammel. Noe dødsårsak ble ikke fastslått.

Barna fortsatte å bo i huset på Langeland fra til 1953. Da flyttet de til nabohuset. Her ble de boende til de stiftet egne heimer.

I det nærmeste huset bodde Olava sine siste år. Barna flyttet til huset 
vi ser bak, i 1953.
Her kan du lese farfar Lars Sandvik sin historie

Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
Ola Aurenes: Høyland gards- og ættesoge
Søren Arneson: Gards- og ættesoga for Gjesdal
Aftenbladet.no
Digitalarkivet.no
Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar