søndag 19. februar 2017

Stenvor – gardskone på Fjelde

Stenvor som gammel

På 1800-tallet var de fleste nordmenn bønder. Ikke mange utmerket seg på en måte som gjorde dem kjente ut over heimbygda.

En av disse anonyme bøndene var mi tippoldemor Stenvor Fjelde. Hun og mannen Torbjørn drev et lite småbruk på Fjelde på Jørpeland, med fiske som binæring. I denne artikkelen vil jeg presentere Stenvors historie. Kildematerialet er tynt, men noe har jeg funnet.

Rodabakken ca.1910

Født på Rodabakken
Stenvor ble født 2. mars 1830 på Rodabakken, en liten husmannsplass i lia over Bjørheimsbygd, i retning Jørpeland. Foreldrene var Ragnhild Eriksdatter Jøssang og Thore Johnsen Tjøstheim. De hadde overtatt husmannsplassen i 1827.

Thore og Ragnhild ble gift i 1823. Thore vokste opp på Tjøstheim på Strand og ble født i 1796. Ragnhild ble født på Vika i Forsand i 1800, men foreldrene flyttet senere til husmannsplassen Jøssanghagen. Ragnhild mistet foreldrene i ei drukningsulykke i 1821. Hun og søskenflokken fortsatte å bo på Jøssanghagen, også etter at Ragnhild og Thore ble gift. Men etter fire år flyttet altså Ragnhild og Thore til Rodabakken.

Stenvor som ung dame. 

Stenvor var det fjerde av Ragnhild og Thores elleve barn. De to eldste ble født på Jøssang, resten på Rodabakken. To i søskenflokken døde som små, mens tre emigrerte til Amerika. Stenvors eldste søster het også Stenvor, men døde kun to og ei halv uke gammel. Hun var oppkalt etter mormor med samme navn. Jeg har sett tre ulike skrivemåter av navnet hennes, Stenvor, Steinvor og Stenvaar.

Livet på den lille husmannsplassen kan ikke ha vært enkelt for den store familien, med mor, far og åtte barn. Den eldste sønnen, Jon, emigrerte til Amerika som 22 åring i 1849 og slo seg ned i Minnesota. I 1854 fikk Ragnhild og Thore kjøpe Rodabakken og livet som husmenn var slutt. De drev garden som selveiere fram til 1864. Da solgte de til sønnen Tollak. Den vinteren var Jon heime på besøk fra Amerika og våren 1865 fikk han foreldrene og søsknene Thore og Ragnhild med seg til Amerika. Her døde mor Ragnhild, mens far Thore returnert til Rodabakken og sønnen Tollak og hans familie.

Til Fjelde
23. mars 1855 var en stor dag på Rodabakken og Fjelde. Stenvor var da blitt 25 år gammel. Hva hun hadde gjort som ungdom, har jeg ingen opplysninger om, men hun hadde truffet en to år eldre ungdom fra Fjelde som hun var blitt glad i. Denne dagen i mars, stod Stenvor og Torbjørn Nilssen Fjelde brud og brudgom i Strand kirke.

Torbjørn i eldre år

Første tiden etter at de var gift, var de innerster på garden til Torbjørns foreldre, Øvre Fjelde bruk 3. Senere fikk de bruke og drive en del av denne garden. Etter at far til Torbjørn døde i 1872, ble denne delen utskilt som ett eget bruk (bruk 4) og fikk navnet Flåta, eller Flådå på dialekt.

Allerede samme år som Stenvor og Torbjørn ble gift, fikk de sitt første barn. Det var en sønn som de kalte Peder. Deretter fikk de to døtre og fire sønner til: Nils (f.1858), Thore (f.1960), Tomas (f.1864), Anna (f.1867), Rakel (f.1870) og Severin (f.1874). Nils, Tomas og Severin utvandret til Amerika. Anna og Peder slo seg ned på bylandet, mens Thore overtok heimegarden.

Et langt liv som bondekone
Stenvor og Torbjørn drev et allsidig jordbruk. Under folketellingen i 1865 var det også opptelling av dyr og hva som ble dyrket på gården. De hadde da 3 kyr, 10 sauer og 1 gris. De dyrket ei tønne poteter og ei halv tønne havre. Ti år senere var grisen borte. De hadde samme antall kyr, mens saueflokken var øket til 12. Dette året satte de 2,5 tønne poteter, 1,25 tønne havre og 0,2 tønne bygg.

Øvre Fjelde bruk 4 hvor Stenvor bodde mesteparten av sitt liv

Stenvors barn måtte som de fleste på den tiden, ut i arbeid så snart de var konfirmert. Eldste sønnen Peder reiste til Stavanger og ble handelsbetjent. Nummer to Nils var først i tjeneste på en gard, før han emigrerte til Amerika våren 1881. Det ble derfor sønn nummer tre, Thore, som overtok garden da Stenvor og Torbjørn overlot garden til neste generasjon. Dette skjedde da Thore giftet seg med Eli Nag i 1883. Stenvor var da blitt 53 år.

Stenvor og Torbjørn fikk folgekontrakt med sønnen Thore, og ble boende på garden. De var enda godt arbeidsføre, og deltok i gardsarbeidet i enda mange år. Torbjørn var også ofte ute på sjøen og sikret familien gode fiskemiddager og også penger til livets opphold. Ofte var han sammen med sønnen Thore som var mer glad i fiske enn i gårdsarbeid.
  
Det eldste bildet jeg har av slektninger. Stenvor og Torbjørn Fjelde


Thores fiske-interesse var en medvirkende årsak til at han i 1909 bestemte seg for å selge garden og flytte til Ullandhaug. Mor Stenvor var da blitt 79 år og far Torbjørn 81. Det var nok ikke aktuelt for de gamle å bli med på flyttelasset. Thore solgte garden til sin søster Rakel, som var gift med Bernt Andreas Sunde, og Stenvor og Torbjørns folgekontrakt ble overtatt av de nye eierne.

Stavanger Aftenblad mai 1916

Stenvor fikk derfor sine siste sju år sammen med datteren Rakel og hennes familie. Stenvor og Torbjørn fikk 58 år sammen som ektefolk. I 1913 ebbet livet ut for Torbjørn. Han ble nesten 85år gammel. Klokken 03.00 natt til 29. april 1916 døde også Stenvor. Hun ble nesten 86 år gammel.

Stavanger Aftenblad 12.02.1913


Kilder:
Jan Alsvik: Folk i Strand
digitalarkivet.no
aftenbladet.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar