torsdag 4. august 2016

Jørgen Søvik og hans to barn

Anna Maria og Garman Gabrielsen. 
Anna Maria var barnebarn av Jørgen N. Søvik 
(foto: Kenneth Stokka MyHeritage)

Jørgen Nilsen Søvik var bonde på Søvik i Tysvær. Han var gift to ganger og hadde ett barn med den siste kona og et barn utenom ekteskapet før han ble gift. Hans etterkommere ble spredd blant annet til Sandvik ved Kårstø, Stavanger og Jørpeland.

I denne artikkelen vil jeg se litt på etterkommerne etter sønnen til Jørgen. Datterens etterkommere er blant andre min oldefar Jørgen Sandvik og hans familie. Denne greina av slekta har jeg skrevet om i tidligere artikler.

Fra Søvik. (foto wideroe)

Her kan du lese mer om Anna Jørgensdatters etterkommere

Søvik garden
Søvik er den sørligste vika i Grindefjorden, mellom Aksdal og Skjoldastraumen i Tysvær kommune. Presteskyssen fra Skjold til anneks-kiken i Tysvær gikk med båt fra Skjold til Søvik og derfra over land til Tysværvåg.

Hele eller deler av garden var underlagt presten i Skjold fra gammelt av, men prestens del ble kjøpt av Jørgen i 1838. I 1668 ble de to Søvik-gardene samlet til ett bruk, og var et bruk fram til 1803 da de igjen ble delt i to. Senere ble gården delt i enda flere enheter. Det har bodd mine slektninger på garden i perioden 1668-1884.

Oldemor Johanne Sandvik, gift med Jørgen Sandvik f.Søvik

Johanne og Jørgen Sandviks etterkommere

Jørgen i 400 år
I denne delen av mi slekt har Jørgen vært et ofte brukt fornavn. Første gang jeg finner navnet er på Digranes i Sørfjorden, mellom Odda og Utne. Jørgen Digranes ble født i 1631 og var bonde og lensmann. Jørgen sin datter Halldis kalte opp en av sine sønner etter faren. Han het Jørgen Knutson Hjødlo, ble født i 1705 og døde i 1772. Han bodde i Hjøllo i Odda.

Jørgen på Hjøllo fikk en sønn i 1746 som han også kalte Jørgen. Jørgen Jørgensen Topnes slo seg ned som bonde på Topnes i Nedstrand. Jørgen Topnes sin datter Elsa ble gift med Nils Søvik i 1806. De ble foreldre til hovedpersonen i denne artikkelen, Jørgen Nilsen Søvik.

Etter dette har Jørgen-navnet gått igjen i slektene etter de to barna til Jørgen Søvik. I mi grein som går gjennom Jørgens datter Anna, er det mange som heter Jørgen. De to første barna til Anna Søvik, ble kalt Jørgen. Begge døde bare få dager etter fødselen. Også det tredje barnet ble kalt Jørgen. Han vokste opp og ble min oldefar, Jørgen Sandvik.

Oldefar Jørgen fikk mange barn. En av sønnene fikk navnet etter faren, Jørgen Jørgensen Sandvik. To av barnebarna fikk navn etter bestefar Jørgen, Jørgen Hersdal og Jørgen Larsen Sandvik. I neste generasjon er det ingen nye Jørgen-er, men oldefar Jørgen har minst tre tipp oldebarn som bærer hans navn, Odd Jørgen SandvikJørgen Sandvik (min brorsønn) og Ole Jørgen Hersdal.

Siste blad Jørgen - Jørgen Sandvik, min brørsønn


Jørgen Nilsson Søvik
Jørgen Nilsen Søvik ble født i 1807 på Søvik. Han overtok garden, Søvik g.nr.100 br.nr.1, etter sine foreldre. Da han var 18 år, fikk han en sønn utenfor ekteskapet. Det var Karina Nilsdatter som var guttens mor, og de kalte han Jørgen etter faren.

I 1828 ble Jørgen N. Søvik gift med Anna Ivarsdatter Ulvebene fra Vikebygd. Anna døde allerede i 1830, og i 1832 giftet han seg på ny med Inga Rasmusdatter Tveit. Med henne fikk han datteren Anna i 1833. Anna ble gift med Lars Knutsen Kyrkjeteig fra Skjold. De overtok Søvik etter hennes foreldre, men solgte garden i 1884 og flyttet til husmannsplassen Sagatreet under Kyrkjeteig i Skjold. Anna og Lars var foreldrene til min oldefar Jørgen Sandvik.

Jørgen N. og Inga fikk folge hos svigersønnen Lars og dattera Anna da disse overtok garden. Jørgen døde 14. desember 1876, mens kona Inga levde til 1882.

Tre av Jørgen N. Søvik sine oldebarn, søsknene 
f.v. Lars Sandvik, Tøri Hersdal og Jørgen Sandvik


Jørgen Jørgensen Søvik
Hvordan gikk det så med sønnen til Jørgen N. Søvik, som ble født utenom ekteskapet i 1825? Han ble gift med Brita Kristina Larsdatter fra Tysvær. De bodde først som bønder på Søvik bruk 4 fra 1841, men flyttet til Stavanger i 1856. I Stavanger var Jørgen «arbeidsmann og jordabeider» i 1865 og «arbeidsmann for byen» i 1885. Dette ville vi kanskje kalt bygartner i dag.

Brita og Jørgen leide hus av L.W. Hansen i 1865. Da delte de bolig med Tønnes Gundersen  fra Fjotland og kona Christine Nilsdatter fra Lund. Hvor dette huset var, vet jeg ikke. Men huset var ifølge folketellingen i «Stavanger kjøpstad. Domkirkens og St. Petri menighet». 20 år senere var det ny folketelling i Stavanger. Da delte Brita og Jørgen hus med svigersønnen, kjøpmann Garman Gabrielsen og deres datter Anna Maria. Brita og Jørgen bodde i andre etasje, mens Anna Maria og Garman bodde i første etasje.

Mens Brita og Jørgen bodde i Søvik, fikk de fem barn. Ett av dem døde som liten. Etter at de flyttet til Stavanger fikk de to nye barn. Jeg vil videre gi en kort oversikt over barna deres og noen av deres etterkommere.

Fra Stavanger Aftenblad 06.11.1916

Rasmus Søvik
Den førstefødte av Brita og Jørgens barn ble født på Søvik i 1847. Han døde allerede året etter, i 1848.

Karsten Lunde. Foto.Geni


Anna Maria Gabrielsen
Nummer to i rekken ble kalt Anna Maria. Hun ble født på Søvik i 1849. I Stavanger traff hun Garman Gabrielsen fra Årsvoll i Høyland. Garman var fire år eldre enn Anna Maria og var kjøpmann av yrke. De fikk sju barn. Eldst var Rakel Marie som ble gift med Ole Enoksen. De bodde i Øvre Strandgate 99. De hadde fem barn. En av dem, Einar, var krigsseiler og omkom da D/S Isbjørn forliste i Den Engelske Kanal 17. desember 1944. Rakel Marie og Ole Enoksens to neste barn var begge ugift, Mikal og Jørgen. Nummer fire, Berte Kristine ble gift med Ole Andersen Gaard fra Talgje og de fikk tre barn, Signe, Georg og Anders.

Nikolai Lunde. Foto Geni


Den femte av Anna Maria og Garmans barn het Gabrielle. Hun ble gift med Nikolai Lunde fra Søgne i Vest Agder, og de fikk seks barn. Lars Garman ble gift med Mary Nesbakken i 1939. De fikk ett barn. Barn nummer to, Astrid var ugift. Barn nummer tre, Karsten var misjonær i Kina og Madagaskar for NMS gift med Tora Brandseter, ingen barn. Senere ble han styrer på Diakonhjemmet i Oslo. Barn nummer fire, Ella ble gift med Sigurd Høysæter som fikk sønnen Svein som var pastor i Norkirken i Bergen. Barn nummer fem het Nikolai, som var diakon i St. Johannes kirke Stavanger gift med Karen Elisabeth Omland fem barn. Barn nummer seks var Johan Schrøder. Johan ble gift med Haldis Dagmar Egeland og bosatt i Skudeneshavn, de har tre barn.

Jørgen Gabrielsen. Foto Geni

Barn nummer seks het Karl Severin. Han emigrerte til Chicago hvor han ble gift og fikk ei datter, Mignon Astrid Nelson. Datteren bodde i San Bernadino i California. Det siste av barna til Anna Maria og Garman het Magda Bertina. Hun var kontorist i Stavanger og ugift.

Marta Karina Jørgensen
Nummer tre i rekken ble kalt Marta Karina. Hun ble født i 1851. Jeg har ikke funnet ut noe mer om henne enn at hun var «sypige» i 1885 og bodde i heimen hos foreldrene.

DS Isbjørn


Brita Olina Jørgensen
Brita Oline var navnet på det fjerde barnet til Brita og Jørgen. Hun ble gift med Rasmus Hansen og andre gang med Anders Andersen Hetland. Noe mer vet jeg ikke om henne.

Marta Kristina Jørgensen
Brita og Jørgen gav barn nummer fem navnet Marta Kristina. Om henne vet jeg ikke noe.

Johan Lauritz Jørgensen
Johan Lauritz var barn nummer seks i rekken. Som 19-åring mønstret han på båt i utenriksfart, og var sjømann fram til 1895. De to siste årene var han på båten «Rask» som gikk mellom Stavanger og England.

Aftenbladet 30.08.1929


Rasmus Jørgensen
Sistemann fikk navnet Rasmus. Han var ungkar. I 1910 var han tekstilarbeider. Han bodde da i loftsleiligheten i Øvre Strandgate 99 og betalte ei husleie på kr.180,- per år.

Aftenbladet 20.04.1939


Kilder:
Nils Olav Østrem: Skjold gard og ætt 1-2
Nils Olav Østrem: Tysvær gard og ætt 4-5
Aftenbladet.no
DigitalarkivetIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar