lørdag 10. oktober 2015

Mormor Inga Fjeldes historie

Mormor som ung
Mormor vokste opp på Helleland, men bodde det meste av sitt voksne liv på Jørpeland. En vanskelig barndom og ungdom, ble avløst av et stabilt familieliv med mann og fem barn.

Hun ble født på garden Store Efteland på Helleland i nåværende Eigersund kommune. Fødselen skjedde 10. oktober 1892 og foreldrene var Karen Gjertine og Martin Efteland. Hun var den yngste i en søskenflokk på fire, tre jenter og en gutt. I tillegg var en bror død som liten, noen år før mormor ble født.

F.v. Mormor med søstrene Guri og Ingeborg


Mormors foreldre traff hverandre på farfarens gard i Bjerkreim. De var forholdsvis nære slektninger, Karen var søskenbarn til Martins far. Martin ble født utenfor ekteskapet og vokste opp hos mora og hennes familie i Bjerkreim sentrum. Rett over gata bodde Martins far med sin familie. Da han ble ferdig med skolegangen, fikk han jobb på farens gard. Her kom også Karen som tjenestepike. Hun var fra Vinje i Sokndal og Martins farmor var Karens tante.

Mormor med datteren Eli på armen

Karen og Martin giftet seg i 1882 og fikk da kjøpe garden på Efteland av Martin sin morbror Nils Gitlesen Birkrem. Martins far var kausjonist ved denne handelen. Karen og Martin fikk først datteren Guri, deretter Ingeborg, så Jakob Lorenz før mormor Inga kom i 1892.

Efteland, også skrevet som Epteland, var ingen stor gard. Likevel tyder alt på at familien hadde normale kår de første årene. Men 18. april 1898 ble familien rammet av en katastrofe. Mor Karen hadde vært syk noen dager, og feberen økte på. Det viste seg at hun hadde fått lungebetennelse, og livet sto ikke til å redde. Fem år gammel, var mormor brått blitt morløs. Faren satt igjen med fire barn i alderen fem til 14 år.

Huset på Efteland hvor mormor vokste opp

Året etter at moren døde, begynte mormor på skole. Skolen lå i Helleland sentrum, tre kilometer unna. Veien var ganske øde, og heimveien var bratt. Mormor husket godt i voksen alder hvor hun gruet for denne skoleveien. Det var også årsaken til at Martin tok en pause i gardsdriften og flyttet heim til Bjerkreim året etter (1900). Martin fikk da jobb som jernbanearbeider, og barna hadde både farfars og farmors familier like i nærheten.

Norsk Kundgjøringstidende 1905

Men garden på Efteland kunne ikke ligge brakk, så i 1901 flytte familien tilbake og fortsatte driften. Eldstesøster Guri var da blitt 18 år og fungerte som ei reservemor for lillesøster Inga og de andre søknene. Men det var trange tider for småbøndene, og i 1905 gikk det ikke lenger rundt økonomisk for familien på Efteland. Garden gikk konkurs, og Martins halvbror Tønnes Bjerkreim, sangforfatter Trygve Bjerkreims far, måtte kausjonere.  Han hadde på det tidspunkt overtatt heimegarden i Bjerkreim.

Brudebilde av mormor og morfar

Konkursen førte til at mormor og familien hennes måtte flytte tilbake til Bjerkreim. Hvor de nå slo seg ned, har jeg ikke sikre opplysninger om. Mors søskenbarn, Jorunn Vinningland, mente at familien flyttet til Vinningland i Bjerkreim, men da hun opplyste dette var hun begynt å bli dement, så opplysningen er usikker.

6. januar 1908 døde Martin, kun 54 år gammel. Mormor var da 15 år. Søsknene ble spredt etter farens død. Guri fikk tjeneste på sitt søskenbarn Gudrun Gjedrems gard på Gjedrem i Bjerkreim. Ingeborg flyttet til Jæren og fikk jobb på Kverneland fabrikker. Jakob emigrerte til Amerika i 1909 og vendte aldri tilbake igjen. Mormor fikk tjeneste på garden Ramsland i Helleland. Denne garden ligger like ved den gamle skolen hvor mormor var elev de fleste skoleårene.

Vinningland 1929. F.v. Ingeborg Olsen (f.Efteland), ukjent, ukjent, 
Guri Vinningland (f.Efteland), Ukjent, Tomas Fjelde.
Foran: Ukjent, Jorunn Vinningland, Inga Fjelde (f.Efteland), 
Tore, Marton og Sverre Fjelde

Hvor lenge mormor tjenestegjorde på Ramsland, vet jeg ikke. Men hun flyttet etter noen år til Madla og fikk tjenestejobb hos familien Mortvet på Gimle gard. Denne garden er like ved der Madla golfbane nå ligger. De tre søstrene forble ugift fram til 1920. Da giftet både Guri og Ingeborg seg. Guri var 37 år da hun ble gift, og ble bondekone på Vinningland. Ingeborg var heimeværende blikkenslagerkone i Stavanger. Søstrene holdt god kontakt livet ut.

Her er mormor og morfar (t.v.) sammen med mormors 
søster Ingeborg og hennes mann Fred Olsen

På Madla hendte det at mormor oppsøkte ungdomshuset for å være med på dansetilstelninger. Hun var glad i å danse, og her traff hun en kjekk gutt som også var glad i dans. De ble etter hvert kjærester, og 9. april 1921 ble de gift i Stavanger domkirke. Den utkårne var Thomas Emil Fjelde. Han hadde vokst opp på Jørpeland, men var flyttet til bylandet sammen med foreldrene og to søsken i 1909. De bodde først på Ullandhaug, men flyttet videre til Madla og så til Stavanger. Thomas var ett år yngre enn mormor Inga.

Norsk Kundgjøringstidende 1921

Da de giftet seg, var det allerede bestemt at de skulle flytte til Jørpeland. Mormors svigerforeldre hadde fått kjøpt ei tomt på Tungland av svigersønnen Rasmus Larsen Tungland. På denne tomta bygget de et hus med to leiligheter. Thomas og Inga flyttet inn i andre etasje (Inga først våren 1921), mens svigerforeldrene og svogeren Sigurd Teodor flyttet inn i første etasje. Tomt og hus var eid av mormors svigerforeldre, men det ble opprettet et testamente som sa at sønnene Thomas og Sigurd skulle overta huset mot å stelle sine gamle foreldre i deres alderdom.

Inga og Thomas fikk sin førstefødte på høsten i 1921, og han ble kalt for Tore. Nummer to kom i 1923 og fikk navnet Marthon. Sønn nummer tre ble født i 1926 og ble kalt Sverre. Deretter gikk det fire år før neste barn kom. Det ble endelig ei jente, som fikk navnet Ingrid. Og i 1932 ble deres siste barn født, også det ei jente, med navnet Eli.

Hele familien fotografert under krigen

Samme året som Eli ble født, skjedde en radikal forandring i heimen på Tungland. Thomas sine foreldre var kristne. De hadde bedt for sine barn at de måtte blir frelst. Thomas sin far døde i 1929, men mora fikk oppleve at både Thomas og Inga ble frelst i 1932. Det skjedde under en vekkelse på Jøssang skolehus på nyåret 1932.

Denne omvendelsen førte til en radikal forandring i mormor og morfars liv. Det ble slutt på dansen og det verdslige livet. De fant seg nye venner på bedehuset på Langeland og begge ble aktivt med i Misjonssambandets arbeid. Mormor ble med i Den eldre kvinneforening for NLM. Etter dette ble de omgangsvenner med Sigrid og Ole Voll, som også var aktive i NLM og bedehuset.

Huset på Tungland hvor mormor bodde med sin familie

Thomas fikk jobb på Stålverket da familien flyttet til Jørpeland. Han begynte der i 1921, men trivdes aldri i jobben. Han var vokst opp på gard, og lengtet tilbake til en tilværelse som bonde. Han hadde en onkel som stammet fra garden Selemork ovenfor Jørpeland, og fikk forpakte denne garden i 1945. Inga og Thomas flyttet til Selemork, sammen med de to døtrene. Men det var ikke lønnsomt å drive garden i Selmork, så det prosjektet ble avsluttet i 1948.

Da flyttet Inge og Thomas tilbake til heimen på Tungland. Ikke lenge etter ble Thomas syk. Han fikk både tuberkulose og silikose. Sykdommen medførte at han hadde flere lange opphold på sanatoriet på Sand. Her døde han i 1959. Mormor Inga fortsatte å bo alene i leiligheten på Tungland, mens alle fem barna på det tidspunkt var vel etablerte med egne familer. Tre av barna ble boende på Jørpeland, mens to bosatte seg på bylandet.

Mormor på 80 års dagen 10. oktober 1972

Tre år etter at mormor ble enke, feiret hun sin 70 års dag. Barna hennes fortalte at de på denne dagen merket at mormor begynte å glemme unormalt mye. Hun fikk etter hvert flere drypp, og ble mer og mer dement. Til slutt kunne hun ikke bo for seg selv lenger. Hun bodde da på omgang hos barna, men fikk til slutt plass på Blidensol sykeheim i Stavanger. Denne sykeheimen ligger ikke langt fra der datteren Ingrid da bodde.

Mormors gamle bibel med et løst ark. Her har hun streket under verset: 
"For for mig er livet Kristus og døde en vinning". Johannes evangelium 
er mye lest. Det er stort sett løse ark med mange merker etter flittig bruk. 


I slutten av mars i 1973 ble hun dårlig. Mi mor reiste til Stavanger for å være hos mormor på dødsleiet. Jeg husker godt at mors bror Sverre, kom heim til oss 30. mars, med beskjeden om at mormor var død. Hun ble begravet på Jørpeland en av de første dagene i april 1973. Da hun døde hadde hun passert 80 år med fem måneder.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar